Workshop i eID

Workshop/seminar eID – 16. september 2014

NorStella arrangerer høsten 2014 en rekke workshops/seminarer. Vårt fagutvalg for eID har satt en rekke dagsaktuelle temaer på agendaen:

  • Sosiale medier er globale aktører som legger til rette for gjenbruk av sine eIDer. Hvordan kan vi utnytte dette for tilgang til tjenester eller til og med for ansatte («bring your own identity»)?
  • Hvordan balanserer vi mellom bruk av eID fra slike globale aktører og «nasjonale høykvalitet eIDer»?
  • Hvordan organiserer vi eID internt i dette bildet – sikkerhet, risikoanalyse, administrasjon (som bruk av Active Directory eller liknende)?

Seminaret arrangeres som en kombinasjon av korte «key-note» innlegg med etterfølgende «kafébordsesjoner».  Det blir lite Powerpoint – mye rom for samtale og diskusjon. 

eID workshop - tirsdag 16. september 2014 - avholdt

Tema: Globale vs. nasjonale eID-løsninger - hva finnes, hvordan kan det brukes

ESignature1

Norstellas eID fagutvalg inviterer til et heldagsseminar med tema internasjonale eID-løsninger, inkludert sosiale medier, sett opp mot norske tjenester og aktører i det norske eID-markedet. Seminaret består av innledninger etterfulgt av «kaféborddiskusjoner» der deltakerne i mindre grupper kan diskutere temaene. Hvert kafébord vil ha en fasilitator som også vil rapportere gode innspill fra diskusjonene ved sitt bord. Dette er ikke et seminar som skal gå i dybden på teknologiene. Formålet er å gi praktisk informasjon om hva som finnes, og målgruppen er primært tjenestetilbydere (private og offentlige). Vi forventer også god deltagelse fra «eID-profesjonelle» med bidrag til diskusjonene ved kafébordene.

2014-09-23