Utvalg for internasjonal handelsforenkling

Utvalget har som formål å arbeide for forenkling og utbredelse av felles standarder i internasjonal handel. Utvalgets arbeid gjelder både eksport og import. Utvalget for internasjonal handelsforenkling har eksistert siden 1973. Det het tidligere Prosedyreutvalget.

Mesteparten av aktivitetene ligger nå under utvalg for e-Transport.

Internasjonalt gjennomslag for eCMR – elektronisk fraktbrev

Terje Borge Olsen

NorStella har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid for standardisering av handelsprosedyrer og digital samhandling innen både privat- og offentlig sektor. I 1999 presenterte NorStellas forløper, Norsk EDIPRO, i samarbeid med EAN Norge et nytt konsept for dokumentasjon innen innenlands transport. Konseptet bestod av revidert fraktbrev blankett og strekkodesystem for identifisering av sendinger og enkeltkolli. Dette arbeidet fikk stor internasjonal anerkjennelse og spredning. Nå, i 2017, ser vi muligheten for at «arvtageren» eCMR, internasjonalt elektronisk fraktbrev, kan bli en realitet innen internasjonal veitransport. Arvtageren er skrevet i anførselstegn siden CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) har sine røtter tilbake til 1956. I februar 2008 ble det lagt til en protokoll til CMR konvensjonen som tillot bruk av eCMR, elektronisk versjon av CMR fra juni 2011. Elleve land har ratifisert avtalen så langt, blant dem de fleste av våre viktigste handelspartnere. Norge er ikke blant dem. NorStella, med flere, vil nå legge press på Justis- og beredskapsdepartementet for å få avtalen ratifisert så fort som mulig.

Utvalg for internasjonal handel – velkommen til store vareeiere

Et viktig talerør for eksportører, importører og logistikktilbydere

ship loading container in import - export pier and air cargo pla

NorStellas utvalg for internasjonal handelsforenkling er et viktig talerør for næringslivet i arbeidet med å gjøre handel over landegrenser enklere. Utvalget er åpent for NorStellas medlemmer og har også hyppig deltakelse fra fagpersonell i sentrale departementer som UD og NFD og etater som Toll og Skatt, samt NHO (NHOLT) og IN. Blant utvalgsmedlemmene finnes Norges fremste «hands on» ekspertise innen eksport/import-logistikk og transport og handel mot markeder i hele verden.

Slutt på fri flyt?

Jon Arve Risan, NorStella

Trade Agreement USA and EU

I kjølvannet av Brexit og Trump ser det mørkt ut for videre utvikling på området fri vareflyt. Dette utfordrer både TTIP og andre frihandelsinitiativ på beddingen så vel de som allerede er etablert og som vi har god nytte av. Det har med andre ord blitt enda vanskeligere å spå om fremtiden.

Da vi antar at dette har en viss interesse for de fleste av NorStellas medlemmer, har vi tillatt oss å sakse et innlegg i Klassekampen forfattet av Sjefsøkonom Roger Bjørnstad.

Hvem styrer internasjonal handel?

Oversatt av Terje Borge Olsen, NorStella

01 INTERNASJONAL TRADE

Tim McGrath har skrevet en svært lesverdig artikkel om hull i styring og forvaltning av internasjonale standarder innen e-Business. Vi gir deg en oversettelse av artikkelen her. Du kan lese originaldokumentet på engelsk her.

Det må bli enklere å sperre tilgangen til tollkreditt

NorStella-innspill til Toll- og avgiftsdirektoratet

TAD-IMG_3429

Utvalg for internasjonal handelsforenkling i NorStella foreslår overfor Toll- og avgiftsdirektoratet at det må bli enklere for vareeiere å sperre tilgangen til tollkreditt overfor speditører hvor bedriften ikke har en slik avtale om fortolling. Dersom vareeier har full kontroll over hvilke speditører som kan fortolle gods inn og ut i hans navn, har man bedre kontroll på vareflyten og har et mer pålitelig grunnlag for riktig rapportering til tollmyndighetene. I dagens situasjon, hvor en rekke tollspeditører ”plutselig” framstår som fortollere av bedriftens varer risikerer eksportør og importør at deres ekspedisjonsdata blir liggende spredt rundt om i det ganske land.