Utvalg for internasjonal handelsforenkling og Utvalg for e-transport

Terje Borge Olsen, NorStella

Agendaen er hovedsakelig innrettet mot tollrelaterte temaer med god representasjon fra etatene Toll og Skatt. Dette er primært interesseområde for utvalg for internasjonal handelsforenkling, men utvalg for e-transport er også invitert grunnet overlappende interessefelt for noen av dere.

Onsdag 9. mars 2016 kl. 12.00 – 15.00
Sted: NorStella, Grenseveien 92

Agenda:

12.00 – 12.30 Registrering – enkel lunsj

12.30 – 12.40 Godkjenning av dagsorden, møtereferat Utvalgsleder og sekretær

12.40 – 12.55 WTOs avtale om handelsfasilitering, TPP, TTIP, mm. (info) Benedicte Fleicher, Utenriksdep.

12.55 – 13.00 EUs market access database, (info) Sjur Klætte, Innovasjon Norge

13.00 – 14.00 • Status Skatt/Toll • Utsatt merverdiavgift • Elektronisk attestasjon av utførselsdeklarasjoner • Ekspressfortolling Ove Vassbotn m.fl. Skatteetaten og Liv Kristin Rundberget, Tolletaten

14.00 – 14.10 Kaffe /benstrekk

14.10 – 14.20 NSAB (info) Tom Rune Nilsen, NHOLT

14.20 – 14.40 Skatt/Toll - status og betraktningen T.R. Nilsen

14.40 – 15.00 Debatt – dagens tema

For medlemmer i NorStella. Bli medlem og delta.

Påmelding nedenfor (begrenset plass).
Tips en venn Skriv ut