Utvalg for internasjonal handel – velkommen til store vareeiere

Et viktig talerør for eksportører, importører og logistikktilbydere

ship loading container in import - export pier and air cargo pla

NorStellas utvalg for internasjonal handelsforenkling er et viktig talerør for næringslivet i arbeidet med å gjøre handel over landegrenser enklere. Utvalget er åpent for NorStellas medlemmer og har også hyppig deltakelse fra fagpersonell i sentrale departementer som UD og NFD og etater som Toll og Skatt, samt NHO (NHOLT) og IN. Blant utvalgsmedlemmene finnes Norges fremste «hands on» ekspertise innen eksport/import-logistikk og transport og handel mot markeder i hele verden.

Utvalget møtes normalt hvert halvår med agenda å påvirke arbeidet med standardisering og forenkling av nasjonale og internasjonale handelsprosedyrer og prosedyrer mellom næringslivet og den offentlige sektor knyttet til eksport og import. Vi ønsker å prioritere handelsforenklingsspørsmål som har betydning for næringslivet og spesielt der Utvalget, gjerne i samarbeid med andre organer, har størst påvirkningsmuligheter. Ansvarlige myndigheter, etater og interesseorganisasjoner inviteres til presentasjoner og dialog og Utvalget avgir ofte grunngitte forslag til utredninger og forbedringstiltak til berørte/ansvarlige myndigheter.

Eksempler på viktige saker hvor Utvalget har bidratt eller påvirket løsningsvalg:

  • WTOs avtale om handelsfasilitering hvor NorStella er nevnt i proposisjonen til Stortinget og Utvalgets bidrag var viktig for arbeidet
  • Elektronisk attestasjon av utførselsdeklarasjoner hvor våre innspill nå blir behandlet i Toll og Skatt
  • Innføring av ny ordning for innførselsmerverdiavgift hvor Utvalgets dialog med Toll og Skatt har medvirket til enklere løsninger for næringslivet

Representanter for store vareeiere ønskes velkommen i utvalget.

Deltakelse i utvalget for internasjonal handelsforenkling er åpen for alle personer med kompetanse innenfor de områder utvalget skal arbeide. Spesielt ser vi gjerne en bredere deltakelse fra store vareeiere. Deltakelse i utvalgsmøtene er inspirerende og lærerikt. Hovedmålet er påvirkning og forenkling, men kunnskapsdeling og nettverksbygging er en naturlig tilleggseffekt. Dersom du ønsker å delta i Utvalget eller du har innspill til saker, ta gjerne kontakt eller meld deg på via skjemaet nedenfor.

Åpent utvalgsmøte hos NorStella i Grenseveien 92 på Helsfyr mandag 15. mai 2017 kl. 9.00 - 13.00.

Foreløpig agenda (med forbehold om endringer):

  • eCMR blir hovedpunkt (se egen artikkel) med tanke på implementering også i Norge (interessenter fra transportbransjen, standardisering, toll og vegmyndigheter blir invitert til å presentere)

  • utsatt MVA – erfaringer etter 1. termin

  • attestasjon av tolldeklarasjoner - løsning på veg?

  • Tolls nye muligheter for sanksjonering

  • Internasjonal utvikling innen tekniske handelshindre

 

Er bedriften din medlem i NorStella?*
Tips en venn Skriv ut