Utvalg for e-Transport

Utvalget skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet som ligger i økt bruk av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling innen godstransport. Utvalget skal også arbeide for mål om bedre miljøeffektivitet og effektive intermodale løsninger nasjonalt på tvers av landegrenser. Økt bruk av sjøveien er et slikt mål. NorStella/utvalget forvalter standarden Tansport-XML som er mye brukt ved innenlands transport.

ITS Norge og NorStella samarbeider

ITS Norge er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Foreningen arbeider med alle transportformer og er økonomisk støttet av Samferdselsdepartementet.

Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av teknologi.

Faglig fokus og forretningsutvikling

ITS Norge bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer gjennom kurs og konferanser og etablering av møteplasser for medlemmene. Hvert år arrangeres ITS-konferansen i Norge, og på verdensbasis er ITS World Congress det viktigste årlige arrangementet. Medlemmene ønsker sterkere fokus på forretningsutvikling, -samarbeid og styrket konkurransekraft.

I den forbindelsen er det også etablert et nært og godt samarbeid med NorStella.

Les mer om ITS Norge på deres hjemmesider.

Fra en verden hvor du eier bilen til en fremtid hvor bilen eier seg selv

Jon Arve Risan, NorStella

Autonomous Smart car interior. A woman rides a autonomous car in the city on the highway. The display shows information about the vehicle is moving, GPS, travel time, Assistance app. Future concept.

Noen gang sittet i kø på en motorvei og følt tiden fullstendig bortkastet. Selvkjørende biler gir deg mulighet for å utnytte tiden til produktive og verdiskapende aktiviteter. I tillegg er bilen en bedre sjåfør enn deg. Dyrt med slike biler - sier du. Pay as you go - sier vi og slutter oss til tankene om biler som «eier seg selv» uten mellommenn administrert ved hjelp av blockchain løsninger.

Internasjonalt gjennomslag for eCMR – elektronisk fraktbrev

Terje Borge Olsen

NorStella har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid for standardisering av handelsprosedyrer og digital samhandling innen både privat- og offentlig sektor. I 1999 presenterte NorStellas forløper, Norsk EDIPRO, i samarbeid med EAN Norge et nytt konsept for dokumentasjon innen innenlands transport. Konseptet bestod av revidert fraktbrev blankett og strekkodesystem for identifisering av sendinger og enkeltkolli. Dette arbeidet fikk stor internasjonal anerkjennelse og spredning. Nå, i 2017, ser vi muligheten for at «arvtageren» eCMR, internasjonalt elektronisk fraktbrev, kan bli en realitet innen internasjonal veitransport. Arvtageren er skrevet i anførselstegn siden CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) har sine røtter tilbake til 1956. I februar 2008 ble det lagt til en protokoll til CMR konvensjonen som tillot bruk av eCMR, elektronisk versjon av CMR fra juni 2011. Elleve land har ratifisert avtalen så langt, blant dem de fleste av våre viktigste handelspartnere. Norge er ikke blant dem. NorStella, med flere, vil nå legge press på Justis- og beredskapsdepartementet for å få avtalen ratifisert så fort som mulig.

Utvalg for internasjonal handel – velkommen til store vareeiere

Et viktig talerør for eksportører, importører og logistikktilbydere

ship loading container in import - export pier and air cargo pla

NorStellas utvalg for internasjonal handelsforenkling er et viktig talerør for næringslivet i arbeidet med å gjøre handel over landegrenser enklere. Utvalget er åpent for NorStellas medlemmer og har også hyppig deltakelse fra fagpersonell i sentrale departementer som UD og NFD og etater som Toll og Skatt, samt NHO (NHOLT) og IN. Blant utvalgsmedlemmene finnes Norges fremste «hands on» ekspertise innen eksport/import-logistikk og transport og handel mot markeder i hele verden.

Fire trender som begunstiger programvaredrevet innovasjon

Jon Arve Risan, NorStella

self driving electronic computer car on road

Noen gang irritert deg over at det alltid finnes et velkomsttilbud, mens det er langt mellom utdeling av lojalitetsbonus? Slik er det i forretningsverdenen også. Nye grunnleggende trender favoriserer de som ikke er nedlesset med legacy. Det er imidlertid sjelden man får anledning til å starte med blanke ark.

Hvis så hadde vært tilfelle, ville fire forskjellsskapende (disruptive) trendene favorisere nykommere innenfor transportbransjen.

Interessert i fremtidens flycargo?

Jon Arve Risan, NorStella

Drone quadcopter carrying mail box

IATA arrangerer sin femte e-cargo kongress i Genève 13. og 14. september 2016.

E-cargo, teknologi og digitalisering står på agendaen.

Slutt på fri flyt?

Jon Arve Risan, NorStella

Trade Agreement USA and EU

I kjølvannet av Brexit og Trump ser det mørkt ut for videre utvikling på området fri vareflyt. Dette utfordrer både TTIP og andre frihandelsinitiativ på beddingen så vel de som allerede er etablert og som vi har god nytte av. Det har med andre ord blitt enda vanskeligere å spå om fremtiden.

Da vi antar at dette har en viss interesse for de fleste av NorStellas medlemmer, har vi tillatt oss å sakse et innlegg i Klassekampen forfattet av Sjefsøkonom Roger Bjørnstad.

Utvalg for internasjonal handelsforenkling og Utvalg for e-transport

Terje Borge Olsen, NorStella

Agendaen er hovedsakelig innrettet mot tollrelaterte temaer med god representasjon fra etatene Toll og Skatt. Dette er primært interesseområde for utvalg for internasjonal handelsforenkling, men utvalg for e-transport er også invitert grunnet overlappende interessefelt for noen av dere.

Speed Is Everything!

Jon Arve Risan, NorStella

speed

NorStella har lange tradisjoner innen logistikk og transport. Hastighet eller fart har alltid vært viktig, men da i en mer tradisjonell fysisk betydning (v=s/t). I våre dager har fart fått en spesiell betydning knyttet til evnen til å omstille seg.

Afrika – et kontinent av muligheter!

Jon Arve Risan, NorStella

Africa

På verdensbankens liste over 8 megatrender knyttet til Afrikas fremtid finner vi at en voksende økonomi vil løfte millioner ut av fattigdom og samtidig gi økt innflytelse globalt. Gjennom balansering av denne økonomiske bærekraften vil internasjonale institusjoner og nasjonale regjeringer behøve større fokus på transparens og inkludering