Utvalg for e-Business

NorStella har en lang historie innen standardisering og utbredelse av standarder innen e-Handel og e-Faktura. Vi etablerer utvalget for e-Business på tampen av 2013 for å fokusere på næringslivets muligheter og behov for elektronisk samhandling med kunder, leverandører og samarbeidspartnere. Den nye standarden EHF er/vil bli lovpålagt for handel med offentlig sektor. Standarden inkluderer både e-Handel og e-Faktura og vil ha stor økonomisk betydning også for industri og næringsliv. NorStella operer allerede innenfor denne sektoren med sekretariats-tjenester for e2b-forum og http://www.samtrafikk.no/ .

NorStella er med i PEPPOL

Jon Arve Risan, NorStella

peppol

NorStella har siden den spede begynnelsen vært aktiv innenfor PEPPOL.

PEPPOL eller Pan-European Public Procurement Online som er det fulle navnet, er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger standarder for utveksling av elektroniske dokumenter. Det er standarder utarbeidet av PEPPOL norske myndigheter har basert den norske infrastrukturen på.

PEPPOL-nettverket er det nettverket som knytter alle meldingsformidlere sammen, slik at du kan sende en elektronisk faktura til en mottaker, uavhengig av hvilken meldingsformidler han bruker.

NorStella har observatør status i nettverket. I vår falt det seg slik at vi hadde en representant tilstede på den årlige generalforsamlingen. Dette ble rapportert.

Utvalg for internasjonal handelsforenkling og Utvalg for e-transport

Terje Borge Olsen, NorStella

Agendaen er hovedsakelig innrettet mot tollrelaterte temaer med god representasjon fra etatene Toll og Skatt. Dette er primært interesseområde for utvalg for internasjonal handelsforenkling, men utvalg for e-transport er også invitert grunnet overlappende interessefelt for noen av dere.

Samtrafikk.no

Rolf Lysfjord, NorStella

Samtrafikk

NorStella er sekretariat for samtrafikk.no, som avholdt medlemsmøte i desember 2015. Samtrafikk.no er et bransjeforum som består av de ledende meldingsformidlerne på det norske markedet; Basware, Compello, EVRY, iSYS, OpusCapita, Logiq, Pagero og Strålfors

Hvem styrer internasjonal handel?

Oversatt av Terje Borge Olsen, NorStella

01 INTERNASJONAL TRADE

Tim McGrath har skrevet en svært lesverdig artikkel om hull i styring og forvaltning av internasjonale standarder innen e-Business. Vi gir deg en oversettelse av artikkelen her. Du kan lese originaldokumentet på engelsk her.