Uttalelser

Er norske bedrifter klar over de nye reglene for eksport/import?

NorStellas Utvalg for internasjonale handelsforenklinger avgir 4 uttalelser

WTO_logo
NorStellas Utvalg for internasjonal handelsforenkling har nå utarbeidet 4 uttalelser som har gått til respektive departementer og organisasjoner.  Uttalelsene dreier seg om følgende saksforhold:   

  • AEO (Autorhised Economic Operator): Nytt system for sertifisering av norske importører, eksportører, etc. Dette dreier seg om de nye sikkerhetskrav som skal innføres i EU og Norge i løpet av kort tid.
  • Smidigere forvaltningspraksis ved innførsel av landbruksvarer
  • Nye internasjonale leveringsbetingelser - Incoterms
  • Legalisering av handelsdokumenter som handelshinder

Spørsmålet om hvor forberedt norske bedrifter er på de nye sikkerhetsreglene som skal innføres, får omtale gjennom bla. et intervju med Olav Hermansen i MandagMorgen. Artikkelen kan du lese her: AEO-Mandag-morgen-02-08.pdf

Uttalelsene finner du her:

2008-02-18