Talent for fremtiden?

Jon Arve Risan, NorStella

Business, Technology, Internet and networking concept. Young bus

McKinsey har sett nærmere på behovet for nye talenter for å møte fremtiden med nye tilpassede forretningsmodeller som ivaretar fremtidens tjenester muliggjort ved hjelp av ny teknologi. Mange bedrifter (antagelig ikke din!) står foran en skilleveg hvor det på veiviserne står «Vinn» eller «Forsvinn».

Blant de egenskapene som fremholdes for fremtiden er:

  • Kundefokus
  • Tilpasningsevne
  • Fremoverlent
  • Forretningsforståelse
  • Mulighetsorientert

Den digitale fremtiden handler ikke om IKT, men om å utnytte de mulighetene IKT tilbyr. Til det trengs det tverrfaglighet som ingen kan tilby i kraft av seg selv. Fremtiden krever tverrfaglige team.

Artikkelen anviser en rekke roller som må bekles i teamet og fremst står designeren. Vi har etter hvert blitt klar over at kunnskap og innsikt innenfor tradisjonell (fysisk) produktdesign også er sterkt ønsket innenfor tjenestedesign også. Kanskje et tegn på at vårt forhold til IKT modner. Det er ikke lenger snakk om IKT som mål, men som middel i stadig større grad.

Tjenestedesigneren må ha betydelig erfaring i å skape tjenester som ivaretar samspillet med kunden på kundens premisser ved å omsette denne innsikten til løsninger med designverktøy av typen personas, empatikart og beskrivelse av brukerreiser i den digitale verden. I slike sammenhenger involverer de digitale reisene ofte flere aktører i samspill og nettverk.

Artikkelen beskriver alle de rollene som oppleves som viktige og vesentlige i et tverrfaglig team med fokus på sier og fremgang i den digitale forretningsverdenen.

Avslutningsvis fokuseres det på seks områder hvor det er påkrevet med nytenking for å tiltrekke seg nye talenter. Noen av disse går nok noe på tvers av etablert HR tening hva gjelder rekruttering.

Tips en venn Skriv ut