NorStellas styre, valgkomite og revisor pr. 30. mars 2017

Styre:  

Navn,   Firma/etat

 1. Jon Arve Risan, KMI Consulting (styreleder)  
 2. Trond Hovland, ITS Norway
 3. Rolf Lysfjord, EdiSys Consulting
 4. Karen Årseth, KGH Customs
 5. Nils Inge Brurberg, BankID Norge
 6. Trygve Skibeli, Miles
 7. Lise Arvesen, eget firma

Valgkomité:  

 1. Arild Haraldsen (leder)
 2. Mariann Sundvor, Tiny Mesh
 3. Knut Lindelien

Revisor:  

 • Byrgin Revisjon AS

 

 

Daglig leder i NorStella

Jon Arve Risan er engasjert via et oppdrag til KMI Consulting, som virtuell daglig leder i NorStella fra og med arbeidsåret 2015. Virtuell i betydningen sjelden fysisk tilstede på NorStella adresse.

Hensikten med engasjementet er å styrke administrasjonen, sikre aktivitetsnivået og økonomien samt å etablere en ny bærekraftig driftsmodell tilpasset dagens rammebetingelser.

Jon Arve vil representere og fronte NorStella i alle naturlige sammenhenger, delta fysisk og aktivt i NorStellas ulike aktiviteter med det langsiktige målet å skape de beste forutsetninger for et jevnt høyt faglig aktivitetsnivå på alle NorStellas aktiviteter; seminarer, kurs og fagmøter.

Jon Arve Risan er også formelt valgt til styreleder siden 2014. Som styreleder vil Jon Arve ha fokus på at NorStella skal fortsette å være en nettverksorganisasjon for alle med interesse for utvikling og bruk av åpne, internasjonale standarder for elektronisk samhandling med praktisk verdi for medlemmene.

Jon Arve Risan er utdannet økonomisk/administrativt og har sin bakgrunn fra forretningsmessig teknologianvendelse fra konsulentbransjen og innen forsikring.

Tips en venn Skriv ut