Slipp oss inn!

Jon Arve Risan, NorStella

Crowd people

Sa representantene fra næringslivet målbåret av blant andre IKT-Norge som var tilstede på åpent fagmøte om Altinn fredag 5. februar 2016. Utgangspunktet for møtet var den pågående høringen av Altinns strategi 2016 – 2025.

Et femtitalls mennesker var tilstede og fikk del i dialogen rundt temaene rolle, strategi og forretningsmodell. Omkvedet var at hvis alle dro i samme retning ville dette skape store muligheter langt utover Norges grense. Det er oppgaver nok for alle og digitalisering kjenner ingen grenser. Arrangementet var det ellevte i rekken av Samhandlingsarenaer og ble som vanlig arrangert av NorStella og miljøet rundt nye Semicolon i samarbeid.

Det foreligger et fyldig referat fra møtet. Dette er sendt deltagerne eksplisitt.

Her finner du de bildene som ble brukt:

  1. Cat Holtens kortversjon av strategien

  2. Arild Haraldsens røde tråd

NorStella lover å følge opp flere av de temaene som ble berørt gjennom egne arrangementer i våre ulike nettverksgrupper.

Abelia var ikke tilstede i salen, men har publisert dette på sine nettsider.

Oppsiden er formidabel!

Tips en venn Skriv ut