Samtrafikk.no

Rolf Lysfjord, NorStella

Samtrafikk

NorStella er sekretariat for samtrafikk.no, som avholdt medlemsmøte i desember 2015. Samtrafikk.no er et bransjeforum som består av de ledende meldingsformidlerne på det norske markedet; Basware, Compello, EVRY, iSYS, OpusCapita, Logiq, Pagero og Strålfors

Medlemmene representerer Norges største nettverk for formidling av forretningsdokumenter mellom virksomheter, myndigheter og private. Gjennom samtrafikk.no arbeider medlemmene for å forenkle og effektivisere utveksling av dokumenter over samtrafikk («roaming»). Målet er å oppnå økt utbredelse, høyere kvalitet og reduserte kostnader for både medlemmene og deres kunder.

Gruppen identifiserte flere aktuelle oppgaver for 2016, og har besluttet arbeidsform og møtefrekvens for å sikre oppfølging. Det vil gjennomføres 4 medlemsmøter i 2016.

Kontaktperson for informasjon om gruppens virksomhet og medlemskap er Rolf Lysfjord.

Tips en venn Skriv ut