Samhandlingsarenaen

Samhandlingsarenaene i regi av Semicolon og NorStella har gjennom 9 møter fokusert på sentrale problemstillinger av stor betydning for effektivisering og forenkling av offentlig sektor. Det 10. møte i Samhandlingsarenaen løfter blikket og ser på og diskuterer målbilde for offentlig sektor i 2025.

NorStella etablerer nå en ny faggruppe bestående av private og offentlige aktører som ønsker diskusjon av sentrale temaer for samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsninger for offentlig sektor.  Målet med faggruppen er å arrangere flere Samhandlingsarenaer i tiden fremover. For å delta i faggrupper forutsettes medlemskap i NorStella.  Faggruppen er derfor åpen for alle nåværende medlemmer, samtidig som vi ønsker nye medlemmer velkommen.

Bli medlem!

Digitaliseringen og FNs bærekraftmål

Big weight is not problem

Dette er et NorStella-arrangement som en oppfølger til Samhandlings-arena #12 (2.februar 2017).

Samspill-gruppen ønsker å se digitaliseringen av Norge i en større sammenheng og har invitert to kunnskapsrike og erfarne personer til å innlede med sine perspektiver – før det åpnes for debatt.

Difi og NorStella inviterer til Samhandlingsarena #13

Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?

paperless office: scanning documents and turning paper into data

«Digitalt førstevalg» og «brukeren i sentrum» er helt sentrale elementer i Digital Agenda, men fortsatt sendes tonnevis av skjemaer på papir og mange offentlige- og private virksomheter organiserer seg etter gammel silo-modell. Det er også en utfordring at noen aktører fokuserer på offentlig sektor alene – men digitaliseringen med brukeren i sentrum forutsetter at hele Norge tas med (også næringslivet).

Åpen innovasjon - Hva gjør de beste bedre?

open_innovation

NorStella og Open Innovation Lab of Norway arrangerer medlemstreff torsdag 16. mars kl. 15.00 – 18.00 sentralt i Oslo. Alle som melder seg på vil få nærmere beskjed om hvor.

Offentlig og privat sektor - spill hverandre gode!

Jon Arve Risan, NorStella

Business Contract concept button on a coloured background

NorStella er en privat stiftelse med oppgave å arbeide for utvikling og bruk av åpne, nasjonale og internasjonale standarder for elektronisk samhandling. Bruken av slike standarder skal ha en praktisk verdi for medlemmene for å være interessant for NorStella. Oppgaven søkes løst både gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner gjennom ulike nettverksaktiviteter.

Stuck in legacy!

Jon Arve Risan, NorStella

group of mini workers are try to repair a chip on mainboard

Harvard Business Review er i sin novemberutgave opptatt av problemene med tradisjonelle legacy systemer. Hvorfor har disse en tendens til å bli en hemsko?

Den korte versjonen er som regel denne:

All companies’ internal systems—their metrics, resource allocation processes, incentives, approaches to recruitment and promotion, and investment strategies—are set up to support their existing business models. These systems are generally well established and extremely difficult to change, and they often conflict with the needs of digital business models.

Hvordan bruke markedet for å realisere digitale tjenester for det offentlige (samhandlingsarena #12) - AVHOLDT

business hand pull rope open wrinkled paper show business idea,

Har du et forhold til følgende utsagn:

«At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt, fordi det systematisk skaper flere alternativer å velge mellom og gir bedre kvalitet til riktig kostnad»

«Doping-fritt marked? Konkurranse på like vilkår når staten går inn i markedet for eID?»

«Ønsker vi en statseid monopolist for eiendomsoverdragelser når elektronisk tinglysning leveres i 2017?»

«Ansette utviklere i etaten og gjøre jobben selv - eller kjøpe løsningen?»

«Merverdiavgiftsregelverket må virke nøytralt når det skal vurderes om tjenester skal utføres med egne ansatte, eller om tjenestene skal kjøpes fra private aktører»

Da må du delta på dette arrangementet, lytte til innlederne, engasjere deg i debatten og være retningsbestemmende. Arrangementet er gratis for alle.

Slipp oss inn!

Jon Arve Risan, NorStella

Crowd people

Sa representantene fra næringslivet målbåret av blant andre IKT-Norge som var tilstede på åpent fagmøte om Altinn fredag 5. februar 2016. Utgangspunktet for møtet var den pågående høringen av Altinns strategi 2016 – 2025.

10. møte Samhandlingsarena – Semicolon II: torsdag 11. desember 2014 (Avholdt)

MÅLBILDE OFFENTLIG SEKTOR 2025 – HVA MÅ GJØRES?

Arkitektur_160x127

På dette 10. møtet i Samhandlingsarenaen fikk vi presentert og diskutert ulike scenarier for en fremtidig offentlig sektor basert på en endret økonomisk virkelighet og realitetsorientering. Sentrale spørsmål var:

  • Hvordan kan gode og kostnadseffektive offentlige tjenester til innbyggere og næringsliv bidra til å flytte ressurser fra administrasjon til tjenesteyting?

  • Hvilken betydning har organisering og styring, innovasjon og kunnskapsspredning, for «digitaliseringen» og samhandlingen av offentlig sektor?

  • Hvilken verdig har nærmere samspill mellom privat og offentlig sektor i å utvikle nye samhandlende tjenester i offentlig sektor?

  • Hvilken rolle vil og bør et fremtidig Difi spille i denne sammenheng?

Møtet fulgte vanlig form med innledere, rik anledning til networking i tilknytning til lunsj, og med et panel som eide flere av de problemstillingene som ble reist.

SEMICOLON

Spent på svarene de ga?

Presentasjonene fra konferansen finner du her!