Prosess- og informasjonsmodellering

Prosess- og informasjonsmodellering er verktøy for å kartlegge arbeidsprosesser i bedriften. Dette er generelle metoder for å få oversikt over arbeidsprosessene i en virksomhet. Metodene kan også benyttes når nye prosesser skal etableres og eventuelt digitaliseres for å få kunnskap om mulige tidstyver. NorStella og Edisys holder kurs i prosess- og informasjonsmodellering. Du kan lese mer om dette og melde deg i kursbeskrivelsen under.

Kurs i prosessorientering og prosessmodellering 15. november 2016 - AVHOLDT

Terje Borge Olsen

BPMN 2

Dagskurs i regi av NorStella

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori i prosessorientering og modellering og praktisk innføring i prosessmodellering med bruk av industristandarden BPMN. Deltakerne vil selv lage enkle prosessmodeller på egen PC. (Vi bruker BPMN-verktøyet BizAgi – det er gratis.)