Oversikt over TVINN og NCTS leverandører

Oversikten finner du her!

Toll-Logo_rgb_150dpi_100x157

Stiftelsen NorStella  tildeler NODI-numre etter fullmakt fra Toll- og avgiftsdirekorateter (TAD). NODI-nummer er en forutsetning for å ta i bruk elektronisk fortolling (TVINN) og transittering (NCTS). Under finner du en liste over bedrifter som leverer løsninger for TVINN/NCTS i alfabetisk rekkefølge….

Tips en venn Skriv ut