Overføring av digitale arkiver til langtidsoppbevaring – nye muligheter? - avholdt

Jon Arve Risan, NorStella

Digitalt arkiv

Arkivet vil i økende grad være en sentral komponent i alle digitale tjenestekjeder. Tradisjonelt har vi lært oss til å tenke på arkivet som papirbasert. Fra midten av 1980-årene har offentlige arkiver i økende grad blitt skapt digitalt, i stedet for på papir. På samme måte som med papirarkiv, skal digitalt arkivert materiale overføres fra virksomhetenes sakarkivsystem og fagsystem til arkivinstitusjonene for langtidslagring.

Denne overføringen medfører en rekke utfordringer slik den håndteres i dag. For eksempel er den tekniske kvaliteten på det som overføres fra virksomhetene til arkivinstitusjonene ofte lav. Et annet eksempel er at det krever mye arbeidsinnsats å få ut ønskede data fra arkivsystemene.

For å kartlegge omfang og konsekvenser av disse utfordringene, samt utrede alternative tiltak, gjennomfører Arkivverket, i samarbeid med KS, Oslo Kommune og Difi, en konseptutredning. Dette er en utredning som akkurat nå pågår.

Torsdag 22. september 2016 kl. 1500 får vi besøk fra Arkivverket (Riksarkivet) som vil fortelle mer om bakgrunnen for utredningen, hvilke problemstillinger som blir forsøkt løst og planlagt fremdrift.

Det vil som vanlig bli lagt opp til aktiv meningsutveksling rundt problemstillingen digitalisering generelt og disse utfordringene spesielt.

Nettverksmøtet finner sted i NorStellas møtelokaler i Grenseveien 92. Vi holder nok på et par timer.

Meld deg på nedenfor slik at vi kan by på noe som bidrar til å holde blodsukkeret oppe så sent på dagen.

Tips en venn Skriv ut