Om NorStella >

NOEN FAKTA OM NORSTELLA

HVA GJØR VI?

Terje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfNorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper for dypdykk innen spesielle områder

Medlemstilbud i NorStella

Hvorfor bli medlem

Både personer, bedrifter og organisasjoner kan bli medlem i NorStella.

Når bedriften er medlem kan alle ansatte nyte godt av NorStellas medlemstilbud:

  • Gratis deltagelse i alle NorStellas fagfora og nettverksgrupper
  • Rabatt på kurs og seminardeltagelse
  • Deltagelse i åpne høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
  • Rabatt på all dokumentasjon fra NorStella (noe av dokumentasjonen er også gratis for medlemmer)
  • Gratis tildeling på id. nr. for elektronisk fortolling (unntatt student/gründermedlemskap)
  • Gratis deltagelse i alle frokostmøter
  • Automatisk påmelding til nyhetsbrev
  • Veiledning/råd i forbindelse med elektronisk samhandling og internasjonal handel