Offentlig og privat sektor - spill hverandre gode!

Jon Arve Risan, NorStella

Business Contract concept button on a coloured background

NorStella er en privat stiftelse med oppgave å arbeide for utvikling og bruk av åpne, nasjonale og internasjonale standarder for elektronisk samhandling. Bruken av slike standarder skal ha en praktisk verdi for medlemmene for å være interessant for NorStella. Oppgaven søkes løst både gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner gjennom ulike nettverksaktiviteter.

En møteplass som bidrar til samhandling

Hovedmålet til NorStella er å bidra til effektivisering og verdiskapning i offentlig sektor og i private selskaper. Dette skal oppnås ved å være en pådriver for rasjonelle og forenklede prosesser og prosedyrer – både nasjonalt og internasjonalt.

På grunn av NorStellas uavhengige posisjon i markedet, kan NorStella bidra på en god måte til samhandling mellom offentlig sektor (i bred betydning dvs både etater, kommuner og fylkeskommuner) og privat næringsliv. Et godt eksempel er samhandlingsarena #12 som ble gjennomført 2. februar 2017. NorStella samlet nærmere 100 deltagere fra blant annet interesseorganisasjoner, og ledere fra politikken, offentlige etater og leverandørene. Debatten rundt temaet «Hvordan markedet kan bidra til å utvikle de IKT-tjenestene som offentlig sektor trenger i tiden fremover?» gikk i perioder friskt og engasjementet var stort. Basert på inntrykk og uttrykk gjennom dagen var det spesielt tre områder det ble fokusert på:

  1. Nye kontraktsformer: langsiktige og relasjonsbyggende
  2. Ny sourcing-strategi: hvilken kjernekompetanse må offentlig sektor ha
  3. En bransjebasert leverandørstrategi: med leverandører som forstår bransjen.

Forutsetningen for å lykkes med digitaliseringen av Norge er at private- og offentlige aktører forstår hverandres ståsted, at etatene i større grad bruker kontraktsformer som nyttiggjør seg erfaring og innovasjon fra IKT-leverandørene, og at IKT-leverandørene på sin side tilpasser sin forretningsstrategi i forhold til den nye «sourcing-strategien» som flere av de store offentlige etatene nå kommer til å implementere.

En ny NorStella nettverksgruppe

NorStellas medlemmer har i etterkant av Samhandlingsarena #12 uttrykt ønske om at man ikke skal legge de ovenfor nevnte problemstillingene ”på hylla”. Det foreslås derfor at man etablerer en nettverksgruppe (fasilitert av NorStella) blant deltagerne 2. februar og andre interesserte.

  • Fokus for gruppen vil være arbeidsdelingen mellom offentlig og privat sektor
  • Målsetningen for nettverksgruppen er at resultatet blir synergi og økt innovasjonskraft for landet i en tid da vi må finne nye bein å stå på (i en verden som digitaliseres- og hvor grensene utviskes- i et tempo vi aldri før har opplevd).

«Hvordan kan jeg bli med?»

Andre NorStella arrangementer som viser bredden i aktivitetene: Blockchain (26.10 2016), Samhandlingsarena #12 (02.02.2017) og Innovasjonsfrokost (16.03.2017). Disse møtene og første møtet i denne nyopprettede nettverksgruppen kostet/koster ikke noe for deltagerne, men NorStella er en stiftelse som finansieres av medlemmene og fast deltagelse i relevante nettverksgrupper/faggrupper forutsetter medlemskap i NorStella. Er du interessert i deltagelse i denne nye nettverksgruppen så meld deg på via skjemaet nedenfor.

Det første møtet er berammet til onsdag 26. april kl. 14.00 i Klubben, Polyteknisk forening, Rosenkrantzgt. 7.Tips en venn Skriv ut