Offentlig dataforvaltning eller registrere bare en gang!

modern technology concept

 

Nettverksgruppe digital samhandling offentlig og privat hadde sitt siste møte før ferien torsdag 26.5. Tema for dagen var det overskriften forteller og motivet for dette var initiativ fra EU (once-only) og vår egen nypubliserte digitale agenda.

 

 

 

Til å hjelpe oss hadde vi lånt ekspertise fra Altinn som står midt oppe i utfordringene med å realisere forutsetningene for at ambisjonen skal bli en realitet.

Presentasjonen de ga var bygd opp rundt følgende spørsmål:

  1. Hva legger vi i once only?
  2. Hva sier digital agenda?
  3. Hvordan ser dette bildet ut i dag?
  4. Hva må vi gjøre for å komme i mål (stå på toppen av utviklingstrappa)?

Møtet var preget av mye god meningsutveksling og det kan uten videre slås fast at målet er krevende og at det er en rekke forutsetninger som må falle på plass for at dette skal bli en realitet. Det må omstilling til både i holdninger og kultur. Viktigst imidlertid er naturlig nok en god informasjonsforvaltning med god kunnskap om har det offentlige informasjonsdomenet har å by på, hva den enkelte virksomhet trenger for å understøtte sine oppgaver og sist men ikke minst hvor denne informasjonen befinner seg og forutsetning (hjemmel) for å dele.

Arbeidet er påbegynt, men lider under av at det er meget omfattende og en reell mangel på midler. Det er ikke alltid nok at forholdet får et eget kapittel i en stortingsmelding.

For i det hele tatt å komme videre trengs nytenking rundt flere forhold, kanskje mest på området hvem som eier mine data. Det logiske innlysende spørsmålet er meg selv, men jeg har antagelig fordel av at det finnes kopier av data om meg andre steder.

Kanskje ikke kopier, men referanser.

NorStella har ment dette lenge og viser i sakens anledning til materiale lagt ut på www.semicolon.no. Spesielt del I var opptatt av muligheten. Det har derfor vært et langt lerret å bleke og mye gjenstår, selv om bevisstheten og modenheten rundt nødvendigheten av realisering i og med EUs initiativ og kapittel 7 i Digital Agenda, har økt.

Tips en venn Skriv ut