Offentlig dataforvaltning 26. mai 2016 - avholdt

modern technology concept

 

 

 

Stortingsmeldingen Digital Agenda slår fast at det offentlige ikke lenger skal spørre om det vi allerede vet. Ved å utnytte denne kunnskapen og bygge nye tjenester rundt dette prinsippet blir dialogen enklere og mer effektiv.

EU fokuserer i sin satsing på Digital Market på en rekke områder. Et av disse er Once Only. Dette initiativet baserer seg datafangst som eliminerer behovet for å samle inn samme innhold flere ganger. Så innlysende logisk, men utfordrende i praksis.

Her er en rapport som omtaler ambisjonen med å redusere administrativ byrde innen EU.

På det neste møtet i samhandlingsgruppen vil vi bli informert om hvilken rolle Altinn har fått/tatt i denne sammenhengen. Hvordan tenker dette miljøet seg at innsamling og spredning av myndighets validerte og godkjente data om både virksomheter og individer skal foregå? Personvern er også en dimensjon i dette.

Det vil bli lagt opp til bred og åpen dialog (som vanlig) rundt problemstillingen

Vi kommer nok ikke til bunns i problemkomplekset, men målet er at innsikten skal være litt bedre når du går enn den var da du kom.

Møtet arrangeres 26. mai 2016 kl. 15.00 - 17.00 i Grenseveien 92.

Velkommen til møte!

Tips en venn Skriv ut