Nyhetsbrev nr. 2/2017 - 26. januar 2017

 

 

Faglige tilbud til NorStellas medlemmer og interessenter!

Torsdag 2. februar: Hvem skal utvikle offentlige IKT-løsninger – markedet eller etatene selv?

De fleste offentlige IKT-løsninger vil som oftest ha et preg av å være spesielt tilpasset offentlig sektors spesifikke behov. Lar man offentlig sektor selv utvikle slike løsninger, vil de selv sitte med eierskap til data og funksjoner. Lar man private bedrifter utvikle dette, vil data være så knyttet til løsningen at det blir vanskelig for andre aktører å konkurrere med denne private leverandøren, når kontraktstiden har gått ut. Resultatet blir i realiteten mindre konkurranse, økte priser, og et større avhengighetsforhold til den valgte leverandøren.

 

I tillegg mister vi anledningen til å bygge internasjonal konkurransekraft for våre nasjonale aktører.

 

En gordisk knute eller finnes det gode løsninger?

 

Denne og flere lignende problemstillinger belyses av disse personene i vår samhandlingsarena nr. 12:

 

NorStella20170202 .jpg

 

Ta fart og meld deg på her!

 


Onsdag 8. februar: Smarte byer – smart transport

Standard Norge slår fast at stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige. Men hva er en «smart by», og hvordan kan vi måle det? Onsdag 8. februar 0800 vil Standard Norge informere om hvordan standarder kan bidra til smartere byer, ikke minst på transportområdet.

Les mer og meld deg på her.

Abelia er også opptatt av smarte byer. Deres statement er at:

Smarte byer starter med smarte innbyggere

Les Håkon Hauglis kommentar her og få med deg hvorfor dette skjer og kan skje nå:

«Flere ting utgjør kraften i omveltningen. Det første er plattformen for digital innovasjon, appene som kobler konsumenter, produsenter og distributører av nær sagt alle typer tjenester på en enkel plattform.

Det andre er størrelsen – en kraftfull datamaskin som er designet slik at alle kan ha den i lommen. Og alle har en: Allerede i 2014 passerte antall smarttelefoner og sensorer antall mennesker i verden. Et både trist og fascinerende faktum er at på verdensbasis, har flere mennesker mobiltelefon enn toalett.

Det tredje er datakraften. En av menneskehetens største bragder er månelandingen i 1969. I dag har en iPhone enormt mye større datakraft enn den som ble brukt for å sette Neil Armstrong på månen. Det viktigste punktet er imidlertid sammenkoblingen av milliarder av kraftfulle maskiner i ett og samme nett. Det skaper Big Data som gjør at vi går fra informasjon til presisjon: Fra å vite noe om "kunder" og "brukere" generelt, til å vite noe om deg og meg, helt konkret og i samtid – her og nå. Det gir store muligheter for både næringsliv og myndigheter.»

Når NorStella setter fokus på nye muligheter til høsten er dette en del av det totale bildet vi vil tegne. Følg med på nyhetsbrev og www.norstella.no!

NorStella årskalender 2017.jpg

NorStella tilnærmer seg sosiale medier!

I et forsøk på å nå nye grupper og markedsføre vårt tilbud på bredere basis enn via et tradisjonelt nyhetsbrev har vi nå etablert oss både på Facebook, LinkedIn og MeetUp.

Vi vil bruke disse kanalene til å bekjentgjøre nyheter og aktiviteter for gjennom dette å øke trafikken til www.norstella.no.

Mottoet for denne aksjonen er «Lik oss!»

 

Meld deg av eller på vårt nyhetsbrev her

Tips en venn Skriv ut