Nyhetsbrev 9/2016 - 15. september 2016

 

 

 

NorStella et lite hestehode foran!

I disse dager har PA Consulting på oppdrag fra KS levert en rapport om Digitale konsekvenser av kommunesammenslåingen. I denne slås det fast at all suksess starter (og slutter) med valg av arkivkjerne. Arkivet har med andre ord en meget sentral plass for å holde orden på moderne offentlig virksomhet.

 

Arkivverket fikk for en tid tilbake (2015) utredet ulike forhold rundt earkiv. Resultatet av dette kan du lese her. Ideene i denne utredningen paret med en rekke andre spesielt knyttet til kommunene, har skapt et prosjektinitiativ hos arkivverket som de har endt opp med å kalle MAVOD (Modernisering av Arkivvedlikehold og Overføring til Depot). MAVOD er godkjent av Digitaliseringsrådet og velsignet av Skate. Initiativet har også fått midler fra medfinansieringsordningen. Oppmerksomhetsnivået er med andre ord stort.

 

Knyttet til MAVOD arrangeres det en dialogkonferanse onsdag 26. september. Har du lyst til å høre mer om dette allerede uka før er du velkommen til

 

NorStella og Grensev 92 kl. 15.00 – 17.00 den 22. september 2016.

 

Da vil du få høre Utredningsansvarlig Øyvind Langeland fortelle om satsingen, dens muligheter og utfordringer.

 

Les mer om tilbudet på www.norstella.no ved å klikke på riktig dato (22.9) på kalenderen og melde deg på. Deltagelsen er gratis da den inngår i NorStellas samlede nettverkstilbud til sine medlemmer og andre interessenter.


NorStella tilnærmer seg sosiale medier!

I et forsøk på å nå nye grupper og markedsføre vårt tilbud på bredere basis enn via et tradisjonelt nyhetsbrev har vi nå etablert oss både på Facebook, LinkedIn og MeetUp.

Vi vil bruke disse kanalene til å bekjentgjøre nyheter og aktiviteter for gjennom dette å øke trafikken til www.norstella.no.

Mottoet for denne aksjonen er «Lik oss!»

 

Meld deg av eller på vårt nyhetsbrev her

Tips en venn Skriv ut