Nyhetsbrev 12/2016 - 8. desember 2016

 

 

Ny samhandlingsarena

NorStella arrangerer ny samhandlingsarena 2. februar 2017 fra 1000 – 1400 i Auditoriet Oslo VO Helsfyr, Svovelstikka 1. Denne gang er temaet

 

«Hvem skal utvikle offentlige IKT-løsninger – markedet eller etatene selv?»

 

Har du et forhold til følgende utsagn:

 

«At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt, fordi det systematisk skaper flere alternativer å velge mellom og gir bedre kvalitet til riktig kostnad»

 

«Doping-fritt marked? Konkurranse på like vilkår når staten går inn i markedet for eID?»

 

«Ønsker vi en statseid monopolist for eiendomsoverdragelser når elektronisk tinglysning leveres i 2017?»

 

«Ansette utviklere i etaten og gjøre jobben selv - eller kjøpe løsningen?»

 

«Merverdiavgiftsregelverket må virke nøytralt når det skal vurderes om tjenester skal utføres med egne ansatte, eller om tjenestene skal kjøpes fra private aktører»

 

Da må du delta på dette arrangementet, lytte til innlederne, engasjere deg i debatten og være retningsbestemmende. Arrangementet er gratis for alle.

 

Program og påmelding her.


Fire misforståelser om digitalisering!

Digitalisering er så flittig brukt i disse dager at det har blitt litt slitt og rufsete i kanten hva gjelder å beskrive de mulighetene som knytter seg til begrepet. I par med mulighetene kommer også en rekke misforståelser. Sopra Steria har redegjort for fire av disse. Du kan lese mer om det her.

Framtidas fagarbeider er digital!

Framtida vil trenge fagarbeidere med god teknologisk og digital kompetanse. Framtidas fagarbeider må kunne bruke ulike former for digital støtte til planlegging, organisering, koordinering, styring og rapportering.

Den teknologiske utviklingen påvirker arbeidsoppgavene og kompetansebehovet i alle virksomheter. Vi har i flere år sett økt grad av automatisering og robotisering i flere ulike industrier. Det medfører at enkelte arbeidsoppgaver forsvinner eller endres, samtidig som nye kommer til. Det er ingenting unormalt i det. Hvem som gjør hva i næringskjeden blir også påvirket. Koblingene mellom ulike ledd blir løsere. Vi ser konturene av næringsnettverk heller enn av kjeder.

Les mer her.

Internasjonal handelsforenkling

Faggruppen har hatt møte med fokus på nye tollregler, endringer i TVINN (høringssak), utsatt mva, ekspressfortolling og generell oppfølging av saker fra tidligere møter.

Du finner referat og vedlegg her.

Talent for fremtiden?

I kjølvannet av ethvert stort engasjement, det være seg innen idretten, politikken eller i arbeidslivet generelt, er det en rekke situasjoner som etterlater seg en tapende part. I og med at livet alltid går videre etter en slik situasjon, er det ofte påkrevet at alle fortsatt er med på laget. Den tapende part trenger derfor en exit for å unngå å tape ansikt. McKinsey har sett nærmere på behovet for nye talenter for å møte fremtiden med nye tilpassede forretningsmodeller som ivaretar fremtidens tjenester muliggjort ved hjelp av ny teknologi. Mange bedrifter (antagelig ikke din!) står foran en skilleveg hvor det på veiviserne står «Vinn» eller «Forsvinn». Du kan lese mer om hvilke her.

NorStella tilnærmer seg sosiale medier!

I et forsøk på å nå nye grupper og markedsføre vårt tilbud på bredere basis enn via et tradisjonelt nyhetsbrev har vi nå etablert oss både på Facebook, LinkedIn og MeetUp.

Vi vil bruke disse kanalene til å bekjentgjøre nyheter og aktiviteter for gjennom dette å øke trafikken til www.norstella.no.

Mottoet for denne aksjonen er «Lik oss!»

 

Meld deg av eller på vårt nyhetsbrev her

Tips en venn Skriv ut