NorStellas prosjekter

Prosjektrelaterte aktiviteter på kjerneområder, både FOU, utredningsoppdrag og mobiliseringsprosjekter er et av hovedsporene i NorStellas strategi. Prosjektene kan gjennomføres i egen regi eller i prosjektfellesskap med andre for økte inntekter og reduserte kostnader. Forskjellige finansieringskilder er mulig, i tillegg til egenfinansiering søker NorStella med partnere finansiering fra Forskningsråd, IN og EU.

NorStella er en medlemsstyrt, nøytral, privat stiftelse med ikke-kommersielle formål. Dette gir oss legitimitet til å lede fellesprosjekter, også større prosjekter hvor felles bruk av standarder og informasjonsinfrastruktur er sentrale temaer. Prosjektene Transport XML, Shortsea XML og FINT har alle vært i denne kategorien. I flere prosjekter har resultatene ført til industrielle løsninger som fortsatt er i bruk, spesielt innen transportnæringen. 

NorStella deltar i det pågående prosjektet ‘Semicolon’ med spesielt ansvar for Samhandlingsarenaen – en åpen arena for presentasjon og diskusjon av sentrale temaer for samhandling, endringsledelse og avanserte ikt-løsningen i G2G og G2B sektorene.

Tips en venn Skriv ut