NorStella er med i PEPPOL

Jon Arve Risan, NorStella

peppol

NorStella har siden den spede begynnelsen vært aktiv innenfor PEPPOL.

PEPPOL eller Pan-European Public Procurement Online som er det fulle navnet, er en EU styrt organisasjon som tilrettelegger standarder for utveksling av elektroniske dokumenter. Det er standarder utarbeidet av PEPPOL norske myndigheter har basert den norske infrastrukturen på.

PEPPOL-nettverket er det nettverket som knytter alle meldingsformidlere sammen, slik at du kan sende en elektronisk faktura til en mottaker, uavhengig av hvilken meldingsformidler han bruker.

NorStella har observatør status i nettverket. I vår falt det seg slik at vi hadde en representant tilstede på den årlige generalforsamlingen. Dette ble rapportert.

Sakset fra Finansavisen 4. juli 2016

De siste 15 årene har e-handelsplattformen hatt en sentral rolle i offentlige innkjøpsprosesser. Fra 2018 er den imidlertid historie og erstattet av en åpen infrastruktur. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har nå besluttet at alle innkjøp i offentlig sektor i fremtiden skal baseres på utveksling av såkalt ordremeldinger og kataloger i elektronisk handelsformat (EHF).

Når Difis avtale for ehandelsplattformen går ut i juni 2018, vil den ikke bli forlenget. På innkjøpssiden er fremtiden mer åpen med mulighet for at aktørene selv kan velge tjenesteleverandør. En mer åpen og fremtidsrettet innkjøpsprosess vil gjøre at selv de små offentlige aktørene lettere kan utnytte innkjøpsfordeler som til nå har vært forbeholdt de store aktørene, sier André Hoddevik i Difi.

Kjempemarked

Det finske programvareselskapet Basware en av aktørene som satser tungt i det nye innkjøpsracet.

– Her ser vi for oss et kjempemarked. Selv om endringene tilsynelatende primært fokuserer på offentlig sektor, vil fordelene også omfatte privat sektor. Vi i Basware ser de enorme fordelene dette gir virksomheter i offentlig og privat sektor - både i Norge, men også i andre land - fordi standardiseringen følger en europeisk PEPPOL-struktur, sier Øyvind Fossbakk, som er norgessjef i Basware.

Produkt- og tjenestekataloger

Fremtidens innkjøpsprosesser kommer til å bestå av såkalte kataloger med produkter og tjenester som lastes inn i den offentlige innkjøperens innkjøpsløsning. Her gjøres de konkrete ordrene, noe som medfører at det utstedes ordremeldinger og ordrebekreftelser i EHF-format. I motsetning til på e-handelsplattformen, som har vært en lukket løsning, kan aktørene selv velge tjenesteleverandør.

Selv om vi kunne valgt at det skulle lages bare en statlig nettbutikk, så ønsker vi at brukerne skal komme i gang med bestillingsløsninger med mer funksjonalitet enn det en enkel nettbutikk gir. Eksempelvis vil løsninger som gjør bruk av allerede godkjente innkjøpsordre til automatisert fakturabehandling gi grunnlag for ytterligere forenklinger, sier Hoddevik.

Baswares rolle her er å tilby teknologien og tjenestene man trenger i fremtidens ehandel.

Vi har jobbet med denne delen av verdikjeden i flere tiår - med et helhetlig perspektiv på innkjøp og betaling - og vi har derfor ventet på dette lenge. Dette åpner opp for enda bedre samhandling, samtidig som også privat sektor på denne måten lettere kan utnytte fordelene med standardisering, sier Fossbakk.

850.000 ordremeldinger

I dag er det tett opp mot tre millioner månedlige efakturatransaksjoner basert på EHF-formatet, og EHF-formatet også i ferd med å innta de offentlige innkjøpsprosessene. I 2015 gikk det 850.000 ordremeldinger gjennom ehandelplattformen til en verdi av omlag 10 milliarder kroner. Ifølge Hoddevik forventer Difi en stor økning av de nye EHF-ordrene allerede i løpet av det neste året. EHF-transaksjonene, som blant annet består av EHF-ordre, ordrebekreftelse og katalog, går mellom innkjøpere og deres nasjonale og internasjonale leverandører.

Tips en venn Skriv ut