NOEN FAKTA OM NORSTELLA

HVA GJØR VI?

Terje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfNorStellas oppgave er å bidra til digitaliseringen av Norge gjennom å være en nøytral møteplass som aktivt bidrar til økt samhandling på tvers av næringer, sektorer og profesjoner. Aktivt bidrag innebærer å invitere til konferanser og workshops, og ved behov ta initiativ til å etablere nettverksgrupper for dypdykk innen spesielle områder

NorStella ble opprettet 1. januar 2003. Fra starten hadde vi den formelle posisjon som den norske stats nasjonale kompetansesenter for elektronisk handel (e-business) og internasjonale handelslettelser (trade facilitation). Vi er en medlemsstyrt, nøytral, privat stiftelse med ikke-kommersielle formål.

NorStella er etterfølger av Norsk EDIPRO, opprettet i 1994. Norsk EDIPRO hadde som formål å implementere EDIFACT for transportmeldinger og til tolldeklarering. NorStella jobber blant annet med internettbaserte standarder som ebXML, Core Components, UBL og semantiske teknologier, samt prosedyreforenklinger innenfor internasjonal handel.

 

 Mål

Hovedmålet til NorStella er å bidra til effektivisering og verdiskapning i offentlige og private selskaper, ved å være en pådriver for

 • Rasjonelle og forenklede prosesser og prosedyrer innen nasjonal og internasjonal næring/handel, både i privat og offentlig sektor, så vel som mellom privat næringsliv og offentlig sektor.
 • Pålitelig og effektiv implementasjon og lønnsom bruk av standardisert datautveksling mellom organisasjoner/enheter.

På grunn av NorStellas uavhengige posisjon i markedet, kan NorStella  betjene enhver aktør og bedrift i markedet. På den måten kan vi bidra til etablering av tverr-sektorielle løsninger, basert på åpne standarder som for eksempel UN/CEFACT, UBL og ebXML til fordel for alle brukergrupper/aktører.

 

Oppgaver

For å nå målene, gjennomfører NorStella følgene oppgaver:

 • Fremme norske interesser i internasjonale standardiseringsaktiviteter, relatert til elektronisk samarbeid. Dette er for eksempel elektronisk utveksling av alle typer strukturert informasjon for bedrifter og andre formål.
 • Koordinere og delta i nasjonale og internasjonale prosjekter, hvor fokuset er på implementasjon og bruk av elektronisk samhandling (EDIFACT, XML, osv.), samt forenklede prosedyrer i sektorer og forretningsområder.
 • Starte, etablere og gjennomføre prosjekter for å fremme bruken av elektronisk samhandling innenfor områder hvor teknologien ikke er i bruk i dag.
 • Bidra til generelle informasjonsaktiviteter for å øke bevisstheten om elektronisk samhandling.
 • Gi opplæring og utdannelse gjennom kurs og seminarer i UN/CEFACT, elektronisk handel og trade facilitation og eksempelvis det nye e-handelsformatet EHF.
 • Tilby brukere og medlemmer av organisasjonen nødvendig assistanse i forbindelse med implementasjon av elektroniske løsninger, inkludert betalte tjenester innenfor NorStellas område av aktivitet.
 • Etablere og aktivt støtte fagfora innen medlemmenes interessefelt for å bidra til økt samhandling og digitalisering.

 

Medlemmer

NorStella har medlemmer i mange bransjer, som representerer både handel, industri, transport og serviceindustri. Både små og store er representert, og blant medlemmene finner vi også statlige og kommunale virksomheter.

 

Finansiering

NorStella finansierer sin virksomhet gjennom:

 • medlemsavgifter
 • forskjellige faste oppdrag
 • prosjekter, utredninger, konferanser, kurs, dokumentsalg, tjenester og lignende

 

Last ned heftene:

Om NorStella frem til stiftelsen (2003) av Karl I. Isaksen.

Norstella - en pådriver for elektronisk samhandling (en historisk reise gjennom 30 år) av Arild Haraldsen (2017).

Tidslinje  
1994 Norsk EDIPRO etableres
1994-95 Flere prosjekter bl.a. "Standardavtale for utveksling av eHandelsmeldinger" og Elektronisk signatur EDI".
1999 Standard transportdokument og strekkoding for transportsektoren.
2000-01 EDI-meldinger for elektronisk transitt av tolldeklarering.
2001-03 Åpent infrastrukturprosjekt basert på ebXML.
2003 TransportXML etablert
2003 Norsk EDIPRO byttet navn til NorStella, med en ny internettbasert strategi.
2004 NorStella er en del av initiativet for eFaktura.
2005 NorStella overtar som leder av NordiPro.
2006 ShortSeaXML-prosjektet startet, basert på ebXML og Core Components.
2007 NorStella blir en del av NESUBL – global standardisering av elektroniske meldinger, basert på UBL.
2009-12 FINT-prosjektet ble fullført med støtte fra Forskningsrådet og en lang rekke norske virksomheter (havner, rederier  transportører, IT-bedrifter,  mv.) som medvirkende. Skifte av daglig leder.
2013 Ny forretningsstrategi etableres. NorStella deltar med kompetanse på forretningsanalyse mot Horizon 2020.
2014 Aktivt samarbeid med semicolonprosjektet hva gjelder samhandlingsarenaen. NorStella gjennomfører brukerundersøkelse/TTIP faktainnsamling på oppdrag fra NHO.
2015 Ny driftsmodell etablert. Vi drar i gang faggruppe digital samhandling. NorStella inngår avtale om faglig samarbeid med EEMA (The European Association for e-Identity & Security).

 

 

Kontakt

NorStella Foundation for e-Business and Trade Procedures

Hoffsveien 1A, 0275 Oslo

norstella@norstella.no

Telefon: +47 402 21 808

 

Terje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfTerje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfTerje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfTerje, Christian, Jon Arve, Nora.pdf 
Terje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfTerje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfTerje, Christian, Jon Arve, Nora.pdfTerje, Christian, Jon Arve, Nora.pdf Jon Arve Risan 3.jpg  Arbeidende styreformann Jon Arve Risan, Telefon: 977 88 940
Fagområde: Samhandlingsarenaen
Trond Hovland.jpg   Nestleder Trond Hovland, Telefon: 907 60 831
ITS-Norway Intelligente transportsystemer
Janne Gangstad.jpg   Administrasjonssekretær Janne Gangstad, Telefon: 402 21 808
Fagområde: Administrasjon og sekretariat
Nils Inge Brurberg.jpg   Styremedlem Nils Inge Brurberg, Telefon: 924 00 125
Fagområde: Utvalg for eID
Rolf Lysfjord.jpg   Styremedlem Rolf Lysfjord, Telefon: 918 15 265
Fagområde: Utvalg for e-Business og samtrafikk
Roger Lundstrom.jpg   Styremedlem Roger Lundström, Telefon: +46 703 941 079
Fagområde: Utvalg for internasjonal handelsforenkling
TrygveSkibeli_100x136.jpg   Styremedlem Trygve Skibeli, Telefon: 982 35 316
Fagområde: Digital samhandling
Tips en venn Skriv ut