Medlemstilbud i NorStella

Hvorfor bli medlem

Både personer, bedrifter og organisasjoner kan bli medlem i NorStella.

Når bedriften er medlem kan alle ansatte nyte godt av NorStellas medlemstilbud:

 • Gratis deltagelse i alle NorStellas fagfora og nettverksgrupper
 • Rabatt på kurs og seminardeltagelse
 • Deltagelse i åpne høringsprosesser som NorStella tar initiativ til eller blir invitert til å avgi uttalelse på
 • Rabatt på all dokumentasjon fra NorStella (noe av dokumentasjonen er også gratis for medlemmer)
 • Gratis tildeling på id. nr. for elektronisk fortolling (unntatt student/gründermedlemskap)
 • Gratis deltagelse i alle frokostmøter
 • Automatisk påmelding til nyhetsbrev
 • Veiledning/råd i forbindelse med elektronisk samhandling og internasjonal handel

Vi opererer med 4 medlemskategorier:

 1. NODI-medlemskap

 2. Nettverks-medlemskap

 3. Konsern-medlemskap

 4. Personlig medlemskap

Nodi-medlemskap koster kr. 6.500 og omfatter alle de fordelene som er beskrevet ovenfor, bortsett fra deltagelse i fagfora og gratis veiledning. Passer best for bedrifter med behov for nodi-nummer.

Nettverksmedlemskap koster kr. 9.500 og omfatter alle de fordelene som er beskrevet ovenfor, inklusive deltagelse i fagfora og gratis veiledning. Passer best for bedrifter med variert interesse i NorStellas ulike aktiviteter. Alle ansatte i bedriften kan nyte godt av medlemstilbudet.

Konsernmedlemskap koster kr. 18.500 og er et spesialtilbud til bedrifter som har flere datterselskaper. Medlemskapet omfatter alle tilbudene som nettverksmedlemskapet gir, og gjelder for morselskap med inntil fem datterselskaper.

Personlig medlemskap. Denne kategorien har ulik prissetting og omfatter de som av ulike årsaker ikke kan bli tilknyttet NorStella gjennom bedriftsmedlemskap. Kategorien omfatter også gründere og studenter og gir rett til gratis deltagelse i alle NorStellas faglige aktiviteter med unntak av rene kurs og seminarer hvor det kreves særskilt avgift. I tillegg gir personlig medlemskap i NorStella også medlemsrettigheter tilsvarende studentmedlem i ITS-Norway.

Send oss gjerne en mail med ønske om å bli personlig medlem. Vi sender deg et tilbud med pris.

Personlig medlemskap gir ikke rett til NODI- nummer til bruk for elektronisk fortolling inn og ut av Norge.

Til disse prisene kommer 25 % mva.

Medlemskapet i NorStella gjelder for 12 måneder fra innmeldingsdato. Utmelding må skje pr. mail til norstella@norstella.no før neste utløpsdato. Medlemskap som ikke er sagt opp innen periodens utgang, vil bli belastet med en administrasjonsavgift tilnærmet 1/3 av årlig avgift.

Når du har bestemt deg for at du eller din bedrift skal bli medlem i NorStella, fyll da ut skjemaet nedenfor og trykk Send.

Medlemskap i NorStella*

Tips en venn Skriv ut