Utvalget for internasjonal handelsforenkling 2015

Medlemmer og observatører

Leder:
 
   Jan Hilleren, Kongsberg Maritime
 
Medlemmer:
 
   Anita Graff, KGH Customs Services AS
   Arne Foss, DSV Road
   Astri Platou, Det Norske Handels-kammerforbund (DNH)
   Bjørn Kultorp, BASF Norge 
   Dag-Morten Årvik, Bring
   Finn Strømme, National Oilwell Varco
   Hanne Grande, Pentagon Freight Services Norway As
   Iren Hofseth, DBSchenker
   Line Vrenne, FMC Kongsberg Subsea
   Oscar Gyllenberg, DHL Express
   Sjur Klætte, Innovasjon Norge
   Stefan Andersson, Marine Harvest Norway AS
   Trude Feirud, Danske Bank
   Vidar Andreassen, Glamox  International
   Åsa Bruhagen, Skanlog VSD AS 
 
Observatører:
 
   Jan-Terje Mentzoni, Norges Lastebileierforbund
   Liv Kristin Rundberget, Toll- og avgiftsdirektoratet
   Marit Benedicte  S. Fleischer, Utenriksdepartementet
   Torkel Thorsen, NHO, Avd. for internasjonalisering og europapolitikk
   Tymon Bugajski, Nærings- og handels-departementet
 
Sekretær:
 

Terje Borge Olsen, NorStella

 

Mandat Utvalg for internasjonal handelsforenkling.pdf

Tips en venn Skriv ut