Kurs i prosessorientering og prosessmodellering 15. november 2016 - AVHOLDT

Terje Borge Olsen

BPMN 2

Dagskurs i regi av NorStella

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av teori i prosessorientering og modellering og praktisk innføring i prosessmodellering med bruk av industristandarden BPMN. Deltakerne vil selv lage enkle prosessmodeller på egen PC. (Vi bruker BPMN-verktøyet BizAgi – det er gratis.)

Hvorfor Prosessorientering

Innen organisasjonsteori blir det hevdet at det er viktigere å fokusere på hvorfor vi gjør en oppgave enn hvordan. Det er vanskelig å være uenig. Betyr dette at metode og prosess ikke er viktig? Selvsagt ikke – alle virksomheter, offentlige og private, er avhengige av effektive prosesser internt og i samhandling med kunder og leverandører. Dette betyr at en må identifisere, analysere, modellere, re-designe og forbedre sine arbeidsprosesser; kjerneprosesser, ledelsesprosesser og støtteprosesser.

Vi gjennomgår teorien for prosessorientering:

  • Forretningsprosesser: primærprosesser, støtteprosesser og utviklingsprosesser

  • Prosesskartlegging, hva er en god prosess, prosesseierskap, prosesseffektivisering kontra ressursoptimalisering, målemetoder, syklustider, variasjoner, mm

  • AS IS og TO BE prosesser, hvordan fasilitere, sjekkpunkter og metode

  • Alternative metoder: Lean verdistrømanalyse, Tjenestedesign/brukerreise

  • Metode for kostnadsanalyse av prosesser

Innføring i og praktiske øvelser med prosessmodellering

Vi benytter Business Process Model Notation (BPMN) som gir oss en grafisk representasjon av (forretnings)prosessene. BPMN er nå rådende industristandard på området utviklet og vedlikeholdt av Object Management Group. Kurset gir:

  • Grunnleggende innføring i BPMN 2.0 som modelleringsstandard; aktiviteter og prosessflyt, hendelser og valg, roller og ansvar, informasjonsbehov og informasjonsutveksling. Opplæringen skjer ved gjennomgang av praktiske eksempler hvor notasjonene benyttes og varianter diskuteres i plenum

  • Kursdeltakerne installerer BizAgi på egen PC og praktiserer det de har lært ved oppbygging av en prosessmodell (Utarbeidelse og innsending av reiseregning?))

  • Oppgavene gjennomgås og diskuteres i plenum.

Kurset stiller ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Kursdokumentasjon blir gjort tilgjengelig på minnepinne.

Deltakerne må ha med egen PC.

Tid: 15. november 2016 fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Sted: NorStella, Grenseveien 92, Helsfyr (henvendelse resepsjon)

Deltakeravgift: Kurset er gratis for gründermedlemmer, studentmedlemmer (i den grad det er plass), personlige medlemmer og inntil tre deltagere pr. nettverksbedrift.
Ikke-medlemmer betaler kr 3.000 inkludert personlig medlemskap i 6 måneder (automatisk fornyelse hvis ikke beskjed om opphør blir gitt). Dersom prøvemedlemskap ikke er ønsket faktureres det kr 4.500 for deltakelse.
Fakturering ved påmelding. Ved avmelding mindre enn to uker før kursstart erlegges full avgift. Det er anledning til å stille stedfortreder. Ved avlysing av kurset returneres hele avgiften.

Påmeldingsfrist: 7. november 2016. Meld deg på ved å fylle inn skjemaet nedenfor.

Tips en venn Skriv ut