Kurs i nyttebasert endringsledelse settes opp høsten 2016

Terje Borge Olsen

Game Changer

Todagers kurs i nytte/kost og gevinstrealisering

Vellykkede endringsprosjekter betinger grundig forarbeid: nytte/kost-analyser, utarbeidelse av gevinstplaner og oppfølging gjennom gevinstrealiseringsplaner. Utarbeidelse av Business Case/investeringsanalyse i private virksomheter eller samfunnsøkonomiske analyser i staten eller kommuner er nyttig og nødvendig for det enkelte prosjekt før oppstart, og det er også gode verktøy for å prioritere og velge de beste prosjektene og tiltakene basert på begrensede ressurser.

Vellykkede endringsprosjekter betinger grundig forarbeid: nytte/kost-analyser, utarbeidelse av gevinstplaner og oppfølging gjennom gevinstrealiseringsplaner. Utarbeidelse av Business Case/investeringsanalyse i private virksomheter eller samfunnsøkonomiske analyser i staten eller kommuner er nyttig og nødvendig for det enkelte prosjekt før oppstart, og det er også gode verktøy for å prioritere og velge de beste prosjektene og tiltakene basert på begrensede ressurser.

Kurset passer for både statlige, kommunale og private virksomheter. Veiledere i samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering i statlige virksomheter og KS-gevinstkokebok blir gjennomgått. Vi tar også de beste elementene fra metodeverkene e-Gevinst og PENG og setter sammen et program som omfavner alt fra nytte/kost-analyser til gevinstrealisering. Vi benytter en trinnvis modell og utarbeider i fellesskap en Business Case for en tenkt investering.

Arbeid med nyttebasert endringsledelse er i sin natur basert på samarbeid og gruppearbeid. Kursdeltakerne blir teamet som skal utarbeide en felles BC. Deltakerne får innblikk i gruppemetodikk og øvelse i fasilitering av gruppearbeid.

Vår BC og arbeidsmetodikk vil omhandle:

 • Mål og formål

 • Objekt (endringsprosjektet)

 • Beskrivelse av objektet

 • Interessentanalyse

 • Identifikasjon av nytteeffekter

 • Klargjøring av nytteeffektenes relasjoner i et nyttetre

 • Analyse og kvantifisering av nytter

 • Definisjon og vurdering av kostnader

 • Klassifikasjon av nytten og gjennomføring av hinderanalyse

 • Beregning av nettonytte og utarbeidelse av gevinstplan

 • Gevinstrealiseringsplan

   

De fleste av kulepunktene over er hentet fra PENG. Vi vil ta oss tid til å sammenligne metodeverkene og foreslå tilpasninger i forhold til tiltak, prosjekt og sektorkrav. Blant annet vil vi inkludere metodikk for kost/nytte-beregning av prosess (as is og to be). Kurset stiller ingen spesielle krav til forkunnskaper. Kursdokumentasjon vil kun bli gjort tilgjengelig på elektronisk format.


Dato: Settes opp senere

Tid: 9.00 - 16.00 begge dager

Sted: NorStella, Grenseveien 92, Helsfyr (henvendelse resepsjon)

Deltakeravgift:  kr 3.900 for medlemmer / kr 5.900 for ikke medlemmer

Ved spørsmål ta gjerne kontakt ved e-post norstella@norstella.no

Meld deg på ved å fylle inn skjemaet nedenfor.

Tips en venn Skriv ut