Kunnskapskilde

kunnskapskilde.png

Kunnskapsbygging og livslang læring på nye veier

NorStella etablerer kunnskapskilde

Hvordan vil fremtidens undervisningssektor se ut? Nettet er nå fullt av fremragende nettkurs, forelesninger utarbeidet av topp fagfolk og spennende faglige diskusjoner - og alt er gratis!

Vi samler og publiserer de beste lenkene til ny kunnskap på nettet. Delingskulturen blomstrer som aldri før – også universitetene følger opp med gratiskurs. Les mer om og søk opp kunnskapskilder som MOOC, Google + YouTube og TED her.

NorStella etablerer «kunnskapskilden» hvor vi legger ut lenker til de beste kildene til livslang læring vi har funnet på nett. Vi har fokusert spesielt på våre satsingsområder – elektronisk samhandling og internasjonal handelsforenkling, men også andre spennende tema innen organisasjonsutvikling, forretningsutvikling og offentlig forvaltning og tjenesteproduksjon vil få plass.  Samtidig inviterer vi deg til å melde inn gode kilder til kunnskap du mener bør få plass i oversikten

En forvaltning uten mellomledd

Jon Arve Risan, NorStella

Numbers turning into golden bitcoin sign. Blockchain concept.

Sist høst (2016) gjennomførte NorStella et godt besøkt møte om Blockchain. Som et ledd i vår møteserie NorStella nye muligheter. Bakgrunnen for dette var at vi ser en fremvekst av nye muligheter i kjølvannet av muligheten, men er de første til å samstemme med Håkon Haugli i Abelia om at mange gjerne skifter samtaleemne eller blir tomme i blikket når temaet bringes på bane.

Ingen er uunnværlige!

Jon Arve Risan, NorStella

businessman on trip has a break

Kirkegården er et godt bevis på det. Mike Cohn er guru innen smidig prosjektgjennomføring. Denne metoden som også går under betegnelsen «scrum» er bygd opp rundt en rekke faste møter. Mike har reflektert over de praktiske konsekvensene av om noen ikke kan delta på et eller flere av disse.

Ignore IT and die!

Jon Arve Risan, NorStella

Computer brain head with motherboard and processor

Tieto har fått sin første CDO (Chief Digital Officer). Hun redegjør i et blogg innlegg for innholdet i og betydningen av digitalisering; et fenomen som ikke kan ignoreres, men brukes til å nå nye mål og drive endring frem mot disse målene.

Fire trender som begunstiger programvaredrevet innovasjon

Jon Arve Risan, NorStella

self driving electronic computer car on road

Noen gang irritert deg over at det alltid finnes et velkomsttilbud, mens det er langt mellom utdeling av lojalitetsbonus? Slik er det i forretningsverdenen også. Nye grunnleggende trender favoriserer de som ikke er nedlesset med legacy. Det er imidlertid sjelden man får anledning til å starte med blanke ark.

Hvis så hadde vært tilfelle, ville fire forskjellsskapende (disruptive) trendene favorisere nykommere innenfor transportbransjen.

Talent for fremtiden?

Jon Arve Risan, NorStella

Business, Technology, Internet and networking concept. Young bus

McKinsey har sett nærmere på behovet for nye talenter for å møte fremtiden med nye tilpassede forretningsmodeller som ivaretar fremtidens tjenester muliggjort ved hjelp av ny teknologi. Mange bedrifter (antagelig ikke din!) står foran en skilleveg hvor det på veiviserne står «Vinn» eller «Forsvinn».

Framtidas fagarbeider er digital!

Jon Arve Risan, NorStella

Composite image of pretty casual worker using oculus rift

Framtida vil trenge fagarbeidere med god teknologisk og digital kompetanse. Framtidas fagarbeider må kunne bruke ulike former for digital støtte til planlegging, organisering, koordinering, styring og rapportering.

Har du det på ‘M’ med meldinger og møter hele tiden?

Jon Arve Risan, NorStella

,

Dersom det første du gjør når du våkner om morgenen er å sjekke meldinger på telefonen, og det første du gjør er å gå i møter når du fysisk er tilstede på arbeidsplassen – og fortsetter slik dagen gjennom, tilfredsstiller du overskriften i betydningen meldinger og møter.

Forskning tilsier at denne tilstanden, hvis den pågår kontinuerlig over tid, neppe øker din evne til å være fokusert og skjerpet når det trengs.

Nedenfor er noen enkle regler for å ta kontroll over situasjonen slik at situasjonen ikke tar kontroll over deg.

Digitalisering = muligheter for innovasjon!

Jon Arve Risan, NorStella

Virtual reality concept as vector illustration of business man using VR headset

Innovasjon Norge har i to blogginnlegg før sommeren pekt på hvordan digitalisering påvirker omverdenen og våre forretningsmuligheter.

Siden dette er innenfor de tema NorStella også har vært opptatt av det siste året, samtidig som vi finner disse to innleggene både lesverdige og reflekterte, linker vi opp til både innlegg 1 og innlegg 2.

Del 1 tar i hovedsak for seg det digitale tilbudet mens del 2 ser på mulighetene og de utfordringene tilbudet skaper.

Hva gjør du når estimatene sprekker?

Jon Arve Risan, NorStella

Concept of expensive construction work

 

 

 

 

 

Mange, sannsynligvis de fleste av oss er involvert i prosjekter med jevne mellomrom. Karakteristisk for prosjekter er mål og omfang. Det skal også gjennomføres i løpet av et bestemt tidsrom med den kapasiteten du har til disposisjon. Dette krever estimering for å etablere en realistisk prosjektplan og kontinuerlig oppfølging.

Hva gjør du så når du oppdager at estimatene sprekker?

Effektiv leder med effektive medarbeidere?

Jon Arve Risan, NorStella

3D Rendering of cooperation business concept

McKinsey har med utgangspunkt i til sammen 20 ulike karakteristika funnet at det er fire typer adferd som går igjen hos effektive ledere. Selv når vi nedskalerer til norske forhold, opplever vi egenskapene som representative.

Effektive og suksessrike ledere er til 89%: