Kommune 429 – den digitale kommunen

Jon Arve Risan, NorStella

digital kommune

Ildsjelene i kommune Norge trenger all den hjelp de kan få. K429 i NorStella regi skal være en katalysator for endring og utvikling av nye brukernære tjenester som skaper positivitet og ønske om mer av det samme.
Se omtalen i ComputerWorld
her.

For å bidra til dialog, samhandling og læring av hverandre har vi satt opp en egen samarbeidsportal som vi organiserer arbeidet rundt. Alle medlemmer kan melde sin interesse for å delta aktivt og bidra i denne sammenhengen. Send en mail til norstella@norstella.no.

Foreløpig ser vi konturene av fire subgrupper

  1. Gruppe med fokus på funding, muligheter, gevinst og realisering
  2. IKT-gruppe (arkitektur, grensesnitt og infrastruktur K-OS. Forhold til Altinn)
  3. Helsegruppe (dingser, apper og opplevelser. Velferdsteknologi)
  4. Skolegruppe. Vi søker ressurser via EdTech forum
  5. Gründergruppe (lage apper med oppmerksomhetsverdi)

Det arbeides i disse dager med konkretisering av planer og forankring av aktiviteter slik at det skapes synergi relatert til øvrig aktivitet på dette området både i privat, kommunal og statlig regi.

Tips en venn Skriv ut