Internasjonalt gjennomslag for eCMR – elektronisk fraktbrev

Terje Borge Olsen

NorStella har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid for standardisering av handelsprosedyrer og digital samhandling innen både privat- og offentlig sektor. I 1999 presenterte NorStellas forløper, Norsk EDIPRO, i samarbeid med EAN Norge et nytt konsept for dokumentasjon innen innenlands transport. Konseptet bestod av revidert fraktbrev blankett og strekkodesystem for identifisering av sendinger og enkeltkolli. Dette arbeidet fikk stor internasjonal anerkjennelse og spredning. Nå, i 2017, ser vi muligheten for at «arvtageren» eCMR, internasjonalt elektronisk fraktbrev, kan bli en realitet innen internasjonal veitransport. Arvtageren er skrevet i anførselstegn siden CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) har sine røtter tilbake til 1956. I februar 2008 ble det lagt til en protokoll til CMR konvensjonen som tillot bruk av eCMR, elektronisk versjon av CMR fra juni 2011. Elleve land har ratifisert avtalen så langt, blant dem de fleste av våre viktigste handelspartnere. Norge er ikke blant dem. NorStella, med flere, vil nå legge press på Justis- og beredskapsdepartementet for å få avtalen ratifisert så fort som mulig.

Skissen under er hentet fra et eldre NorStella dokument som viser informasjonsflyt/dokumenter innen internasjonal handel. Helst vil vi se alt dette digitalisert og integrert i sømløse systemer over landegrenser. Vi vil også gjerne at det skal være enkelt å knytte seg til dette nettverket gjennom en tilknytning som når alle. Innenfor de vanligste handelsdokumentene som katalog, ordre og faktura har Norge vært sentrale i få dette på plass gjennom OpenPEPPOL initiativet. Transportdokumentasjon burde vært en integrert del av dette konseptet, men det er det ikke. Gamle EDIFACT løsninger med store samlastere som edderkopper låser vareeiere og transportører i isolerte «bobler» og hindrer internasjonal interopabilitet og fri konkurranse. NorStellas medlemmer har utviklet TransportXML som er i bruk i et nordisk marked, men eCMR gir nå håp om en åpen, internasjonal løsning for transportdokumentasjon.

International Road Transport Union (IRU) – den internasjonale interesseorganisasjonen til lastebilnæringen har tatt del i arbeidet med utvikling av eCMR. Løsninger er utviklet og demonstrert i bruk ved grensepassering mellom Spania og Frankrike. UN/CEFACT har godkjent eCMR på sitt møte i transportkomiteen i februar 2017. I Norge er NLF svært interessert i at vi blir med på dette løpet. Vi ser også at dette kan være en viktig komponent i Ekspressfortollingsprosjektet til Toll. Vegmyndighetene ser bedrede kontrollmuligheter med internasjonal varetransport på veg, blant annet ved kabotasjekjøring. I sum vil dette kunne gi store besparelser for alle parter i transportkjeden i forhold til dagens papirbaserte løsninger. Utvalg for internasjonal handelsforenkling og eTransport har eCMR på sin agenda i utvalgsmøte 15. mai i år (2017).

int_forenkling.png

Tips en venn Skriv ut