Ingen er uunnværlige!

Jon Arve Risan, NorStella

businessman on trip has a break

Kirkegården er et godt bevis på det. Mike Cohn er guru innen smidig prosjektgjennomføring. Denne metoden som også går under betegnelsen «scrum» er bygd opp rundt en rekke faste møter. Mike har reflektert over de praktiske konsekvensene av om noen ikke kan delta på et eller flere av disse.

Les mer om hva han kom frem til her.

Ved å følge denne linken vil du også få del i kommentarene til Mikes refleksjoner. Kanskje du har lyst til å gi en selv. Det popper også opp tilbud om en ytterligere utdypende pdf-artikkel.

Konklusjonen er som overskriften «Ingen er uunnværlige». Det faktum at noen er borte kan sågar åpne opp for nye muligheter og vinklinger. Det handler om å se dem når de er der.

Tips en venn Skriv ut