Kontaktinformasjon / Contact Information

NorStella

Besøksadresse: Telefon:      
Hoffsveien 1 +47-402 21 808
0275 Oslo  
Norway  

 

Jon Arve Risan 3_400x602.jpg   Arbeidende styreformann Jon Arve Risan, Telefon: 977 88 940
Fagområde: Samhandlingsarenaen. Spesialiteter: Forsikringsledelse. Endringsledelse. Teknologi anvendt i forretningsmessig øyemed. Forretningsarkitektur (prosesser, regelanvendelse og informasjonsmodeller) alle nivåer. Øvrige arkitekturområder på konseptuelt og logisk nivå. Strategisk bruk av IT. Organisasjonsutvikling. Prosessutvikling. Informasjonsmodellering. Forretningsutvikling i bred skala.
Trond Hovland.jpg   Nestleder Trond Hovland, Telefon: 907 60 831
ITS-Norway Intelligente transportsystemer: Trond Hovland er daglig leder i ITS Norge, denne stillingen har han hatt siden 2009. Før det arbeidet han for Statens vegvesen hvor han hadde flere lederstillinger og prosjektlederansvar for flere store IKT anskaffelser. Han har stor interesse for standardisering og har i en årrekke deltatt aktivt i internasjonale standardiseringskomiteer, og leder han Standards Norges Sektorstyre for IKT. Han er utdannet kjemiker fra Universitetet i Bergen og har tatt tilleggs utdannelse innen strategisk ledelse og prosjektledelse på BI og ved NHH.
Janne Gangstad.jpg   Administrasjonssekretær Janne Gangstad, Telefon: 402 21 808
Fagområde: Administrasjon og sekretariat. Regnskapsfører A-Å.
Nils Inge Brurberg.jpg   Styremedlem Nils Inge Brurberg, Telefon: 924 00 125
Fagområde: Utvalg for eID. Med bred bakgrunn fra autentisering, IT-sikkerhet, elektronisk handel og revisjon, har jeg inngående innsikt og kunnskap på området Internett-baserte tjenester. Jeg liker å fokusere på nye områder og se nye muligheter som ny teknologi gir til forretningslivet.
Rolf Lysfjord.jpg   Styremedlem Rolf Lysfjord, Telefon: 918 15 265
Fagområde: Utvalg for e-Business og samtrafikk: Rolf er Bedriftsøkonom HiT og HiO og har statsvitenskap fra UiO. Han har 15 års erfaring med utvikling, salg, leveranse innen informasjonslogistikk fra Telenor, ErgoGroup/EVRY, Posten Norge og Logiq.
Roger Lundstrom.jpg   Styremedlem Roger Lundström, Telefon: +46 703 941 079
Fagområde: Utvalg for internasjonal handelsforenkling: Roger Lundström har i over 35 år jobbet med tollvesenet i ulike sammenhenger, og har svært god kompetanse på feltet, både nasjonalt og internasjonalt. Hans karriere i den svenske tollvesenet begynte i 1976, han jobbet i det svenske tollvesenet som nestleder CIO i fem år, og siden 2007 fungerte han også som CIO i en tollorganisasjon. Som leder av enheten i toll utviklingsavdelingen var hans ansvar business intelligence, bench-marking, prosjektstyring, prosessutvikling og IT-utvikling. Roger ble rekruttert til KGH Customs Services som CIO i 2007 og har hatt den posisjonen siden da.
TrygveSkibeli_100x136.jpg    Styremedlem Trygve Skibeli, Telefon: 982 35 316
Fagområde: Digital samhandling. Spesialiteter: Innovasjon. Endringsledelse. Virksomhets-arkitektur. Med sine 15 år i IBM Norge og IBM USA - og deretter som grunnlegger av IT outsourcing selskapet Intility, har Trygve lang erfaring fra både IT og forretningsutvikling. Han har i flere år vært involvert i Innovation@Altinn programmet og er nå ansvarlig for forretningsrådgivning i Miles

Veibeskrivelse:

  1. Stopp på T-banen er Helsfyr.
  2. Gå til høyre ut av toget (når du kommer fra Sentrum)
  3. Flybussen fra Gardermoen er Helsfyr. Da er du riktig side av veien.
  4. Gå til høyre under broen.
  5. Grenseveien 92 er på vestsiden av Strømsveien.
  6. Det er første bygget på nordsiden av broen over Strømsveien.

  
Vis større kart

 


Skriv ut