Digitaliseringen og FNs bærekraftmål

Big weight is not problem

Dette er et NorStella-arrangement som en oppfølger til Samhandlings-arena #12 (2.februar 2017).

Samspill-gruppen ønsker å se digitaliseringen av Norge i en større sammenheng og har invitert to kunnskapsrike og erfarne personer til å innlede med sine perspektiver – før det åpnes for debatt.

Difi og NorStella inviterer til Samhandlingsarena #13

Digitalt førstevalg – hvordan utvikle gode, brukerorienterte tjenester?

paperless office: scanning documents and turning paper into data

«Digitalt førstevalg» og «brukeren i sentrum» er helt sentrale elementer i Digital Agenda, men fortsatt sendes tonnevis av skjemaer på papir og mange offentlige- og private virksomheter organiserer seg etter gammel silo-modell. Det er også en utfordring at noen aktører fokuserer på offentlig sektor alene – men digitaliseringen med brukeren i sentrum forutsetter at hele Norge tas med (også næringslivet).

NorStella Nye Muligheter med Mixed Reality

Most impressive entertainment technologies. Mixed media

Dette er et arrangement som NorStella arrangerer hver høst med fokus på frontteknologi og nye muligheter. I fjor kjørte vi Blockchain. I år er temaet Mixed Reality med demo og motto/slogans.

Fra en verden hvor du eier bilen til en fremtid hvor bilen eier seg selv

Jon Arve Risan, NorStella

Autonomous Smart car interior. A woman rides a autonomous car in the city on the highway. The display shows information about the vehicle is moving, GPS, travel time, Assistance app. Future concept.

Noen gang sittet i kø på en motorvei og følt tiden fullstendig bortkastet. Selvkjørende biler gir deg mulighet for å utnytte tiden til produktive og verdiskapende aktiviteter. I tillegg er bilen en bedre sjåfør enn deg. Dyrt med slike biler - sier du. Pay as you go - sier vi og slutter oss til tankene om biler som «eier seg selv» uten mellommenn administrert ved hjelp av blockchain løsninger.

Hva gjør du når estimatene sprekker?

Jon Arve Risan, NorStella

Concept of expensive construction work

 

 

 

 

 

Mange, sannsynligvis de fleste av oss er involvert i prosjekter med jevne mellomrom. Karakteristisk for prosjekter er mål og omfang. Det skal også gjennomføres i løpet av et bestemt tidsrom med den kapasiteten du har til disposisjon. Dette krever estimering for å etablere en realistisk prosjektplan og kontinuerlig oppfølging.

Hva gjør du så når du oppdager at estimatene sprekker?

En forvaltning uten mellomledd

Jon Arve Risan, NorStella

Numbers turning into golden bitcoin sign. Blockchain concept.

Sist høst (2016) gjennomførte NorStella et godt besøkt møte om Blockchain. Som et ledd i vår møteserie NorStella nye muligheter. Bakgrunnen for dette var at vi ser en fremvekst av nye muligheter i kjølvannet av muligheten, men er de første til å samstemme med Håkon Haugli i Abelia om at mange gjerne skifter samtaleemne eller blir tomme i blikket når temaet bringes på bane.

Utvalg for internasjonal handel – velkommen til store vareeiere

Et viktig talerør for eksportører, importører og logistikktilbydere

ship loading container in import - export pier and air cargo pla

NorStellas utvalg for internasjonal handelsforenkling er et viktig talerør for næringslivet i arbeidet med å gjøre handel over landegrenser enklere. Utvalget er åpent for NorStellas medlemmer og har også hyppig deltakelse fra fagpersonell i sentrale departementer som UD og NFD og etater som Toll og Skatt, samt NHO (NHOLT) og IN. Blant utvalgsmedlemmene finnes Norges fremste «hands on» ekspertise innen eksport/import-logistikk og transport og handel mot markeder i hele verden.

Internasjonalt gjennomslag for eCMR – elektronisk fraktbrev

Terje Borge Olsen

NorStella har i mange år vært sterkt engasjert i internasjonalt arbeid for standardisering av handelsprosedyrer og digital samhandling innen både privat- og offentlig sektor. I 1999 presenterte NorStellas forløper, Norsk EDIPRO, i samarbeid med EAN Norge et nytt konsept for dokumentasjon innen innenlands transport. Konseptet bestod av revidert fraktbrev blankett og strekkodesystem for identifisering av sendinger og enkeltkolli. Dette arbeidet fikk stor internasjonal anerkjennelse og spredning. Nå, i 2017, ser vi muligheten for at «arvtageren» eCMR, internasjonalt elektronisk fraktbrev, kan bli en realitet innen internasjonal veitransport. Arvtageren er skrevet i anførselstegn siden CMR (Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route) har sine røtter tilbake til 1956. I februar 2008 ble det lagt til en protokoll til CMR konvensjonen som tillot bruk av eCMR, elektronisk versjon av CMR fra juni 2011. Elleve land har ratifisert avtalen så langt, blant dem de fleste av våre viktigste handelspartnere. Norge er ikke blant dem. NorStella, med flere, vil nå legge press på Justis- og beredskapsdepartementet for å få avtalen ratifisert så fort som mulig.

Åpen innovasjon - Hva gjør de beste bedre?

open_innovation

NorStella og Open Innovation Lab of Norway arrangerer medlemstreff torsdag 16. mars kl. 15.00 – 18.00 sentralt i Oslo. Alle som melder seg på vil få nærmere beskjed om hvor.

Offentlig og privat sektor - spill hverandre gode!

Jon Arve Risan, NorStella

Business Contract concept button on a coloured background

NorStella er en privat stiftelse med oppgave å arbeide for utvikling og bruk av åpne, nasjonale og internasjonale standarder for elektronisk samhandling. Bruken av slike standarder skal ha en praktisk verdi for medlemmene for å være interessant for NorStella. Oppgaven søkes løst både gjennom egne aktiviteter og prosjekter, og gjennom samarbeid med andre organisasjoner gjennom ulike nettverksaktiviteter.

Tips en venn Skriv ut