ID nummer for identifikasjon i TVINN

Bestill id/nodi-nummer her!

Toll-Logo_rgb_150dpi_100x157

Her finner du et enkelt skjema for å bestille id.nr. til TET og TVINN. Id.nr. tildeles i løpet av noen dager etter at bestillingen er mottatt.

Hva er et id.nr og hvordan er de strukturert?
Identifikasjonsnummer (id.nr.) benyttes for å identifisere partene i en EDI-utveksling i Tollvesenets TVINN-system, f.eks. sender og mottaker. Et id-nr er nødvendig for å gjøre elektronisk fortolling, og har følgende struktur:

NO|9999|99

De to bokstavene angir land (NO=Norge). Organisasjon (partsidentifikasjon) angis med de følgende 4 sifrene, og avdelingsadresse (aksesspunkt) angis med de to siste sifrene.

Det tildeles kun et id.nr. pr. organisasjon (partsidentifikasjon). Organisasjoner må henvende seg til NorStella for å få tildelt avdelingsnr. (de to siste sifrene 01-99).

Id-nummeret skal iht krav fra Tollvesenet følge en bedrifts organisasjonsnummer.
Dersom en bedrift får nytt organisasjonsnummer som følge av en reetablering, fusjon, ol skal den ha nytt id.nummer. Det gamle id.nummeret blir markert som slettet i id.nummer-registret og kan ikke lenger benyttes av bedriften eller andre i kommunikasjon mot TVINN.

Andre nødvendige kontakter:  For å kunne koble seg opp mot TVINN, må andre organisasjoner kontaktes, som Tollvesenet, nettverksleverandør og programvareleverandør. De vil alle ha behov for å vite tildelt identifikasjonsnummer fra NorStella.

Priser identifikasjonsnummer gjeldende fra 01.01.14 (uten mva):

  • Gratis for medlemmer (unntatt gründermedlemskap)
  • Ikke-medlemmer/gründermedlemmer belastes tildelingsavgift på kr. 1.980,-  inkl. bruksavgift i tildelingsåret.
  • For ikke-medlemmer/gründermedlemmer vil bruk av identifikasjonsnummeret avkreves en årlig avgift (bruksavgift) på kr. 1.170,- for hvert nummer som tildeles - også avdelingsnummer. Dette er gratis for medlemmer (unntatt gründermedlemmer). Som medlem får du også tilgang til en rekke andre fordeler. Les mer om medlemskap her.
  • Årlig avgift gjelder fra faktureringsdato og 12 mnd. frem i tid. Den blir automatisk fornyet. Administrasjonsavgift på kr. 400 påløper på avtaler som ikke er sagt opp innen periodens utgang. Administrasjonsavgift på kr. 400 vil også belastes på ikke reelle bestillinger.

Bestilling av ID.nummer 
Fyll ut skjemaet nedenfor og klikk "send skjema". Alle rubrikker må være fylt ut

Dersom noe er uklart, kan du ta kontakt med NorStella på telefon 402 21 808 eller sende en mail til norstella@norstella.no

 Er selskapet medlem i NorStella?*
Tips en venn Skriv ut