Fra en verden hvor du eier bilen til en fremtid hvor bilen eier seg selv

Jon Arve Risan, NorStella

Autonomous Smart car interior. A woman rides a autonomous car in the city on the highway. The display shows information about the vehicle is moving, GPS, travel time, Assistance app. Future concept.

Noen gang sittet i kø på en motorvei og følt tiden fullstendig bortkastet. Selvkjørende biler gir deg mulighet for å utnytte tiden til produktive og verdiskapende aktiviteter. I tillegg er bilen en bedre sjåfør enn deg. Dyrt med slike biler - sier du. Pay as you go - sier vi og slutter oss til tankene om biler som «eier seg selv» uten mellommenn administrert ved hjelp av blockchain løsninger.

Scenariet er som følger (på engelsk):

Imagine a world where fleets of autonomous vehicles that are electric and shared (FAVES) slash the number of vehicles on the road by as much as 90%. Hailing and paying for a ride or delivery is as easy as tapping a smart phone app. Car loans and insurance payments shrink or disappear because renting a vehicle when it would otherwise sit idle (or feeding electricity back to the electric grid) more than pays for it.

Denne fremtiden er utførlig beskrevet i en artikkel publisert på World Economic Forum sine websider nylig. Les den her.

En viktig bestanddel i konseptet rundt smarte byer spør du oss. NorStella og ITS vil følge denne utviklingen i den nærmeste tiden gjennom ulike aktiviteter og tiltak.

Følg med på dette som medlem!

Tips en venn Skriv ut