Fire misforståelser om digitalisering!

Jon Arve Risan, NorStella

She is ready to challege it

Digitalisering er så flittig brukt i disse dager at det har blitt litt slitt og rufsete i kanten hva gjelder å beskrive de mulighetene som knytter seg til begrepet. I par med mulighetene kommer også en rekke misforståelser.

Sopra Steria har redegjort for fire av disse i dette blogginnlegget.

NorStella vil for egen del slutte helhjertet opp om synet på at digitalisering er midlet og ikke målet.

Den omtalte artikkelen inneholder også en rekke referanser til andre lesverdige refleksjoner knyttet til digital ledelse og lederrollen i vår tid med alle våre digitale muligheter slik at det bare er fantasien som setter begrensning for at vi skal nå våre forretningsmessige mål.

Tips en venn Skriv ut