eID workshop - tirsdag 16. september 2014 - avholdt

Tema: Globale vs. nasjonale eID-løsninger - hva finnes, hvordan kan det brukes

ESignature1

Norstellas eID fagutvalg inviterer til et heldagsseminar med tema internasjonale eID-løsninger, inkludert sosiale medier, sett opp mot norske tjenester og aktører i det norske eID-markedet. Seminaret består av innledninger etterfulgt av «kaféborddiskusjoner» der deltakerne i mindre grupper kan diskutere temaene. Hvert kafébord vil ha en fasilitator som også vil rapportere gode innspill fra diskusjonene ved sitt bord. Dette er ikke et seminar som skal gå i dybden på teknologiene. Formålet er å gi praktisk informasjon om hva som finnes, og målgruppen er primært tjenestetilbydere (private og offentlige). Vi forventer også god deltagelse fra «eID-profesjonelle» med bidrag til diskusjonene ved kafébordene.

Program (forbehold om endringer):

Avdeling 1: Scenen

09.00     Velkommen (Terje Borge Olsen, Norstella)

09.00     Identitet fra sosiale medier og andre internasjonale aktører – hva kan dette brukes til? (Lothar Fritsch, Norsk Regnesentral)

 • Hva kan en (norsk) tjenestetilbyder oppnå ved å «kople seg på» slike løsninger?
 • Hva er risiko og negative sider (personvern, informasjonslekkasje med mer)?
 • Hvem er de viktigste aktørene i dag?
  • ID-tilbydere som Facebook, Google, OpenID-tilbydere osv.
  • Allianser/organisasjoner som Kantara, Fido Alliance, OASIS osv.

09.30     Kaféborddiskusjoner

10.00     Kort rapport fra kafebordene

10.10     Pause

 

Avdeling 2: Forholdet mellom nasjonale og globale eID-løsninger

10.30     Forholdet mellom globale aktører og «nasjonale, høykvalitets eIDer» (Nils Inge Brurberg, BankID)

 • Hva kan en nasjonal aktør tilby som de internasjonale vanskelig kan få til?
 • Stikkord: Identitetskontroll, kopling til Folkeregister/fødselsnummer, norsk lovgiving etc.

10.45     Googles Universal 2nd Factor (U2F) – det globale smartkortet? (foredragsholder ikke klar)

 • Google har lansert planer for «åpen, sterk autentisering» med bruk av en hardwarebrikke. Hva kan dette innebære for brukerautentisering i framtida?
 • Fido Alliance utarbeider spesifikasjoner.

11.05     Mobile Connect for mobile brukere (Do van Thanh, Telenor Research og NTNU)

 • Mobile Connect er et initiativ fra GSM Association (mobiloperatører med flere) for å utvide den mobile identiteten (SIM-kort etc.) for tilgang også til Internett-tjenester.
 • Hva kan dette bety både i norsk og internasjonalt perspektiv?

11.25     Autentisering mot offentlige tjenester – bare nasjonale eID’er? (Tor Alvik og Øyvind Grinde, Difi)

 • Kan andre enn «nasjonale eID’er» brukes mot offentlige tjenester?
 • I tilfelle, til hvilke formål?

11.40     Kaféborddiskusjoner

12.15     Lunsj

13.00     Kort rapport fra kafebordene (og lunsjdiskusjonene?)

 

Avdeling 3: Identitetshåndtering for tjenester og internt i virksomheter

13.30     Identitet i skyen – hvordan integrere globale eID-løsninger gjennom Microsoft Azure (Peter Crook, Microsoft)

 • Hvordan kan skyløsninger gjøre det enkelt å håndtere forskjellige eID’er i egne systemer?
 • Hvordan integreres løsninger i Active Directory – i skyen (Azure) eller eventuelt lokal AD?
 • Kan dette også brukes for egne ansatte («bring your own identity»)?
 • Hvordan tenker Microsoft rundt eID og identitet?

14.00     Case 1 -  "The Walsh Group" (Peter Crook, Microsoft).

 • The Walsh Group er et stort amerikansk entreprenørselskap som er et av de første til å ta i bruk Microsofts nye løsninger innen identitetsforvaltning og eID

14.15     Case 2 - Løsningene finnes - hva kan virksomheter tjene på å ta dem i bruk? (Alexander Friedensburg, Itera)

 • Itera er en aktør som tilbyr identitetsløsninger "i skyen" - hva er gevinstene ved å ta slike løsninger i bruk?

14.30     Hvordan forholder en identitetsleverandør (Identity Provider) seg til det globale eID-bildet? (Arne Vidar Haug, Signicat)

14.50     Pause

15.00     Kafébord

15.30     Oppsummering kafebord

 

Avdeling 4: Et framtidsperspektiv

15.40     Framtidas eID-løsninger – brukerkontroll og personvern? (dr Bud Bruegger, Fraunhofer IAO, Tyskland)

 • Synspunkter og visjoner fra EU-prosjektet FutureID (http://www.futureid.eu). FutureIDs forslag til eID-infrastruktur for brukerkontroll og personvern. Bud Bruegger er teknisk koordinator for FutureID-prosjektet og en av Europas mest anerkjente eID-eksperter.

16.15     Slutt

 

Hvor: Olympen Mat & Vinhus, 3. etasje (Lompa), Grønlandsleiret 15, 0190 Oslo

Når: Tirsdag 16. september 2014, fremmøte fra kl 08:30

Kontakt: Terje Borge Olsen, telefon +47 90 07 65 30

Pris: Kr. 1.900 for medlemmer, kr 3.900 for ikke-medlemmer

 

Påmelding:

(Etter fristen tirsdag 09. september 2014 er påmeldingen bindende)

 

Tips en venn Skriv ut