eID forum

Forumet skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet for elektronisk samhandling som ligger i økt bruk av eID ved effektivt samspill mellom ulike teknologier og standarder innenfor dette området. Noen stikkord for pågående temaer er virksomhetssertifikater og eID for ansatte, identitets- og tilgangsstyring, ny EU-forordning om eID og eSignatur.

NorStella Nye Muligheter med Mixed Reality

Most impressive entertainment technologies. Mixed media

Dette er et arrangement som NorStella arrangerer hver høst med fokus på frontteknologi og nye muligheter. I fjor kjørte vi Blockchain. I år er temaet Mixed Reality med demo og motto/slogans.

Blockchain konferanse - AVHOLDT

digital computer blockchain isolated on white

Velkommen til en formiddag fylt med blockchain! Du vil få en introduksjon til teknologien og en oppdatering av status – er det en revolusjon på gang eller er det bare hype?

Du får innlegg fra bransjer som kan oppleve store endringer som følge av denne nye teknologien. Det blir også anledning til å lytte til skeptikerne som snakker om den uventede utviklingen de siste månedene og hvilke konsekvenser dette kan få.

eID workshop - tirsdag 16. september 2014 - avholdt

Tema: Globale vs. nasjonale eID-løsninger - hva finnes, hvordan kan det brukes

ESignature1

Norstellas eID fagutvalg inviterer til et heldagsseminar med tema internasjonale eID-løsninger, inkludert sosiale medier, sett opp mot norske tjenester og aktører i det norske eID-markedet. Seminaret består av innledninger etterfulgt av «kaféborddiskusjoner» der deltakerne i mindre grupper kan diskutere temaene. Hvert kafébord vil ha en fasilitator som også vil rapportere gode innspill fra diskusjonene ved sitt bord. Dette er ikke et seminar som skal gå i dybden på teknologiene. Formålet er å gi praktisk informasjon om hva som finnes, og målgruppen er primært tjenestetilbydere (private og offentlige). Vi forventer også god deltagelse fra «eID-profesjonelle» med bidrag til diskusjonene ved kafébordene.

2014-09-23