Effektiv leder med effektive medarbeidere?

Jon Arve Risan, NorStella

3D Rendering of cooperation business concept

McKinsey har med utgangspunkt i til sammen 20 ulike karakteristika funnet at det er fire typer adferd som går igjen hos effektive ledere. Selv når vi nedskalerer til norske forhold, opplever vi egenskapene som representative.

Effektive og suksessrike ledere er til 89%:

  1. Støttende
  2. Resultatorienterte
  3. Kreative
  4. Problemløsere

Selvfølgeligheter når de presenteres på denne måten, men tenk etter i egen situasjon. Den du vil ligne mest på har disse egenskapene.

Du kan lese hele artikkelen her.

Leser du hele artikkelen som i tillegg til å utdype de nevnte egenskapene og redegjør for metodikken, også lister alle de atferdstypene som ikke nådde opp. En del av disse har tradisjonelt vært holdt frem som positive elementer i en leders adferd, men det er ikke sikkert disse bidrar i samme grad til effektivitet (forholdet mellom innsats hos deg og dine medarbeidere og det resultatet dere oppnår.

Dette til ettertanke og eventuell etterlevelse!

For deg som ikke er leder enda ser du her hva du bør tilstrebe å bli god på.

Tips en venn Skriv ut