e-Business innføring

e-Business innføring retter seg mot virksomheter – både offentlige og private som planlegger innføring av e-Handel basert på EHF. Hva er hoveddrivkreftene for innføring av e-handel? Hva er gevinstmulighetene, kostnader, krav til organisasjon, kompetanse, innføringsprosjekt og IT-løsninger. Kurset krever ikke teknisk kompetanse.