Doksenter

Nye implementasjonsguider for e-transport: TrackAndTrace / TransportJob

Legg standardiserte, ikke bedriftspesifikke meldinger til grunn!

e-logistics

I regi av NorStellas utvalg for e-transport foreligger det nå to nye implementsjonsguider.Begge de to nye meldingene, TransportJob og TrackAndTrace, er  behørig dokumentert. Arild Nybakk i Nordcarrier har vært en drivende kraft i dette arbeidet. Men med på laget har han også hatt andre dyktige ressurspersoner i Utvalg for e-transport. Ikke minst gjelder dette representanter fra flere av de store samlasterne, som delvis allerede har tatt meldingene i bruk. Implementasjonguidene er gratis for NorStella-medlemmer og kan bestilles mot betaling av andre interesserte.
 

 

2014-04-29

Meldingshåndbok for Elektronisk Transittering og Forhåndsvarsling

Siste versjon, versjon 5.0

NCTS er Tollvesenets tilbud til næringslivet om økt service og mer effektiv vareførsel. Formålet er å erstatte manuelle, papirbaserte rutiner med elektronisk meldingsutveksling. Fra og med 1. juli 2009, vil NCTS i tillegg være Tollvesenets tilbud til næringslivet i forhold til sikkerhet knyttet til vareførsel - Elektronisk forhåndsvarsling. Dette medfører elektronisk meldingsutveksling mellom næringsliv og tollmyndighet: • For alle varer som ankommer direkte fra land utenfor Norge/EU • For alle varer som sendes direkte til land utenfor Norge/EU Meldingshåndbok for elektronisk transittering og forhåndsvarsling er nå i versjon 5.0 og kan laste ned under les mer...

2009-10-08

Bestilling av tjenester og produkter.

Bestillingsskjema med vilkår for kjøp

Gå direkte til skjema for å bestille tjenester og produkter. Annen tjenester og bestilling av id.nummer, se menyen i venstre marg.

Fraktbrev

Spesifikasjon på innenlands fraktbrev kan lastes ned her.