Digitalisering = muligheter for innovasjon!

Jon Arve Risan, NorStella

Virtual reality concept as vector illustration of business man using VR headset

Innovasjon Norge har i to blogginnlegg før sommeren pekt på hvordan digitalisering påvirker omverdenen og våre forretningsmuligheter.

Siden dette er innenfor de tema NorStella også har vært opptatt av det siste året, samtidig som vi finner disse to innleggene både lesverdige og reflekterte, linker vi opp til både innlegg 1 og innlegg 2.

Del 1 tar i hovedsak for seg det digitale tilbudet mens del 2 ser på mulighetene og de utfordringene tilbudet skaper.

Avslutningsvis slås det fast at det i kjølvannet av digitaliseringsbølgen reises mange spørsmål om utfordringer og dilemmaer som kan følge med digitalisering.

Robotisering kan automatisere bort arbeidsplasser, det kan vokse fram klasseskiller på grunn av kompetansegap og det kan oppstå store inntektsforskjeller mellom spisskompetente IT spesialister og andre. Til noen av de andre utfordringene hører nettmobbing og beskyttelse av privatliv og personsikkerhet.

Cyberkrig, terror, drone kriger, hacking og industrispionasje, spam og driftsavbrudd er forhold som vil kreve nye beskyttelsesmekanismer, reguleringer, lover og regler.

Digitalisering er en sterk endringskraft for både næringsliv og samfunn og den er kommet for å bli og fornyes og forsterkes i takt med Mohrs lov om eksponensiell vekst. Dette representerer også utallige innovasjonsmuligheter.

NorStella oppfordrer nok en gang til oversyn over egen forretningsvirksomhet i lys av dette. Erfaring viser at det er de som er størst og har vært lengst i bransjen som sliter mest med, og bruker lengst tid på, omstilling.

Unngå ditt eget Kodak-moment. Start i dag med å repetere våre innspill i sakens anledning!

Du finner det meste under Kunnskapskilden.

Tips en venn Skriv ut