Digital samhandling

Fire misforståelser om digitalisering!

Jon Arve Risan, NorStella

She is ready to challege it

Digitalisering er så flittig brukt i disse dager at det har blitt litt slitt og rufsete i kanten hva gjelder å beskrive de mulighetene som knytter seg til begrepet. I par med mulighetene kommer også en rekke misforståelser.

Sopra Steria har redegjort for fire av disse i dette blogginnlegget.

Digitalisering = muligheter for innovasjon!

Jon Arve Risan, NorStella

Virtual reality concept as vector illustration of business man using VR headset

Innovasjon Norge har i to blogginnlegg før sommeren pekt på hvordan digitalisering påvirker omverdenen og våre forretningsmuligheter.

Siden dette er innenfor de tema NorStella også har vært opptatt av det siste året, samtidig som vi finner disse to innleggene både lesverdige og reflekterte, linker vi opp til både innlegg 1 og innlegg 2.

Del 1 tar i hovedsak for seg det digitale tilbudet mens del 2 ser på mulighetene og de utfordringene tilbudet skaper.

Teknologi er ikke alt – men gjerne nøkkelen til resten!

Jon Arve Risan, NorStella

Golden man and silver key with word update

 

 

 

I flere nyhetsbrev har vi snakket mye om forretningsmodeller, disrupsjon og endringsledelse. Dette vil vi ikke slutte med. Til det er temaene for viktige til at du som NorStella medlem ikke kan la være å ta stilling til dem.

En av kommentatorene på e24 er strategidirektør i Sparebank 1. Han har i en rekke kommentarer fokusert på dette.

Alt henger sammen med alt!

Jon Arve Risan, NorStella

Connection technologies for business . Mixed media

Dagens kontorløsninger er ofte en konsekvens av gårsdagens muligheter. Dr. Charles Ratti i miljøet rundt MIT Sloan har derfor forsket på morgendagens kontorløsninger som forutsetning for å få maksimalt ut av samspillet mellom den fysiske og den digitale verden.

Dr. Rattis konkluderer som følger: The physical world and the digital world are combining to become «a new hybrid space», with a blurring of boundaries between areas that are private, public, and shared. Understanding how workforces connect within this new, flexible working environment is crucial for designing next-generation offices.

Lyst til å lese mer om dette? Artikkelen finner du her.

Overføring av digitale arkiver til langtidsoppbevaring – nye muligheter? - avholdt

Jon Arve Risan, NorStella

Digitalt arkiv

Arkivet vil i økende grad være en sentral komponent i alle digitale tjenestekjeder. Tradisjonelt har vi lært oss til å tenke på arkivet som papirbasert. Fra midten av 1980-årene har offentlige arkiver i økende grad blitt skapt digitalt, i stedet for på papir. På samme måte som med papirarkiv, skal digitalt arkivert materiale overføres fra virksomhetenes sakarkivsystem og fagsystem til arkivinstitusjonene for langtidslagring.

Hvordan transformere til å bli en digital organisasjon!

Jon Arve Risan, NorStella

E-Business Ideas Analysis Communication Solution Social Concept

Vi har tidligere referert til et stykke arbeid utført av MIT Sloan hvor de blant annet introduserte begrepet SMACIT (social, mobile, analytics, cloud, and Internet of Things) som samlebetegnelse på en rekke teknologier som konvergerer, og i sum skaper betydelig muligheter, men også utfordringer for tradisjonelle forretningsmodeller.

Offentlig dataforvaltning eller registrere bare en gang!

modern technology concept

 

Nettverksgruppe digital samhandling offentlig og privat hadde sitt siste møte før ferien torsdag 26.5. Tema for dagen var det overskriften forteller og motivet for dette var initiativ fra EU (once-only) og vår egen nypubliserte digitale agenda.

 

 

 

Tingenes internett eller Internet of Things (IoT)

Jon Arve Risan, NorStella

IoT

For fem år siden var det svært få som hadde et forhold til dette fenomenet. Etter hvert er det stadig flere eksempler og opplevelser knyttet til tingenes internett både på hjemmefronten og i forretningslivet.

Offentlig dataforvaltning 26. mai 2016 - avholdt

modern technology concept

 

 

 

Stortingsmeldingen Digital Agenda slår fast at det offentlige ikke lenger skal spørre om det vi allerede vet. Ved å utnytte denne kunnskapen og bygge nye tjenester rundt dette prinsippet blir dialogen enklere og mer effektiv.

Speed Is Everything!

Jon Arve Risan, NorStella

speed

NorStella har lange tradisjoner innen logistikk og transport. Hastighet eller fart har alltid vært viktig, men da i en mer tradisjonell fysisk betydning (v=s/t). I våre dager har fart fått en spesiell betydning knyttet til evnen til å omstille seg.