Digital kommune

Fremtidens kommune er tilpasset brukernes behov, og lar innbyggerne og ansatte kommunisere via digitale flater. Det finnes sensorer i hjemmene til innbyggerne, slik at folk kan bo lengre hjemme. Digitale læringsmidler er en integrert del av barnas skolehverdag, og ansattes arbeidsprosesser understøttes av helhetlige digitale løsninger hvor informasjonen flyter godt. De digitale løsningene skaper muligheter for samhandling, en enklere hverdag og en mer effektiv forvaltning gjennom et reelt digitalt førstevalg.

Vi ønsker å skape en digital kommune som er designet for det digitale samfunnet vi lever i. Denne kommunen tilbyr innbyggere og næringsliv tjenester som er tilgjengelig digitalt 24/7.

Den digitale kommunen skal være en ledestjerne for kommunene i digitaliseringsarbeidet. Kommunen skal være et utstillingsvindu for digitale muligheter, og kan brukes som beslutningsgrunnlag for kommuner som skal prioritere hvilke tjenester som skal digitaliseres.

NorStellla har tatt initiativ knyttet til ideen om den heldigitale kommunen. Her vil du finne materiale som underbygger hva som kan ligge i begrepet og ideen.

Er du kommunalt nettverksmedlem skal du i tillegg ha fått mulighet til å logge deg inn på Noddlepod med tildelt ident og selvvalgt passord.

 

Kommune 429 – den digitale kommunen

Jon Arve Risan, NorStella

digital kommune

Ildsjelene i kommune Norge trenger all den hjelp de kan få. K429 i NorStella regi skal være en katalysator for endring og utvikling av nye brukernære tjenester som skaper positivitet og ønske om mer av det samme.
Se omtalen i ComputerWorld
her.

Fra ord til handling – Vi lager en digital kommune!

Jon Arve Risan, NorStella

digital kommune

Vi tror du har erfaringer, tanker og ideer som er viktige for oss og som vi håper du vil dele! I kraft av navn og gavn¹ har NorStella tatt initiativ knyttet til ideen om den heldigitale kommunen. En rekke ildsjeler har de siste månedene delt visjon og misjon for å definere hva som muligens kan ligge i dette begrepet og ideen. Nå ønsker vi å bevege oss fra tanke til handling.