Åpent fagforum for inviterte deltagere «Altinn for en ny tid - strategi 2016 – 2025» - er avholdt

Jon Arve Risan, NorStella

future

NorStella i samarbeid med miljøet rundt Semicolon og med støtte fra Norges Forskningsråd, arrangerer åpent fagforum på foreliggende forslag til Altinnstrategi fredag 5. februar 2016 med inviterte deltagere blant høringsinstansene.

NorStella har som ledestjerne er å bevirke til samhandling og effektivisering gjennom rasjonelle og forenklede prosesser i hele verdikjeden (både offentlig og privat). Vi ser Altinn som en sentral komponent i dette.

NorStella i samarbeid med miljøet rundt Semicolon og med støtte fra Norges Forskningsråd, arrangerer derfor åpent fagforum for inviterte deltagere på foreliggende forslag til altinnstrategi. Bakteppet og detaljer knyttet til opplegget finner du her. Selve strategien kan lastes herfra

Møtet avholdes:

Fredag 5. februar 2016 kl. 09:00 – 13:00 i

Auditoriet hos Statistisk Sentralbyrå i Akersv 26.

Vårt mål er å samle 40 - 50 sentrale meningsberettigede personer/virksomheter. I tillegg vil Nærings- og fiskeridepartementet, Altinn og Brønnøysundregistrene være representert som observatører i salen.

For å holde styr på hvem som aksepterer invitasjonen, vil vi gjerne at du registrerer din deltagelse nedenfor.

I utgangspunktet er dette for inviterte deltakere. Dersom du er interessert i å delta, meld deg på via påmeldingsskjema nedenfor. Du vil bli kontaktet senest 2. februar 2016 om det viser seg at det ikke blir plass til deg.
Medlemskap

Tips en venn Skriv ut