Digital samhandling

Klargjør din digitale strategi snarest!

Jon Arve Risan, NorStella

Light bulb with apps vector

Dette er anbefalingen fra forskningsmiljøet rundt MIT Sloan. De hevder at det haster med å få på plass en digital strategi som ser teknologien som muliggjør for tjenester på tvers av etablerte siloer. Et annet forhold som også vil gjøre seg gjeldende er betydelig mindre behov for marginer. I rimelig nær fremtid vil tjenesten være viktigere enn kunden når verdibudskapet skal utformes. Det burde være nok å minne om tjenestereiser som den tilnærmingen SKATE har valgt.

Digitalisering er et OU-prosjekt!

digitalisering

Hevdet Torbjørn Larsen, nyslått IKT direktør i NAV, da han forleden innledet til meningsutveksling i faggruppe samhandling offentlig og privat 26. januar 2016 og han tilføyde:

  • Brukernes forventinger øker, og de opplever gode tjenester fra andre offentlige etater, banker, media, nettbutikker

  • Digitalisering øker potensialet for verdiskapning, samhandling og effektivisering

  • NAV kan digitalisere for å tilby en bedre brukeropplevelse basert på brukertilpassede tjenester/personalisering

  • De ansattes forventninger til digitale verktøy øker
     

Faggruppe Digital Samhandling 26.01.16 kl. 15:00-17:00 er avholdt

Jon Arve Risan, NorStella

dig

HVORDAN KAN ØKT SAMHANDLING FORNYE, FORENKLE OG FORBEDRE OFFENTLIG SEKTOR? 

"Basert på hva vi vet om deg kan vi komme med anbefalinger fremfor at du skal måtte søke innen en frist og med strenge krav til format/innhold». Altså over til konseptet - "Ikke Kreve men Tilby (IKT)».

Digital disrupsjon – fremtidens mulighet eller dagens trussel!

Jon Arve Risan, NorStella

disruption

Det er ikke uten grunn at begrepet «disrupsjon» (kraftig endring eller dekomponering) synes å ha blitt dagens moteord. NorStella fortsetter sine studier på leting etter løsninger og gode råd til våre medlemmer som står midt oppe i dette.

Å velge nullalternativet kan være den største feilen vi gjør!

Jon Arve Risan, NorStella

DoNothingDay

Dette hevdet Ellen Strålberg fra Difi under Altinndagen i går og redegjorde for nye styringsgrep knyttet til kompetansebygging, metodisk støtte og tilførsel av midler til prosjekter og digitale samhandlingsinitiativ i offentlig sektor.

Altinndagen 2015

Jon Arve Risan, NorStella

altinn

NorStella var tilstede under Altinndagen torsdag og møtte sammen med 200 andre en organisasjon som det siste året har gjennomgått store endringer med nytt fokus knyttet til den strategien som de siste månedene er tatt frem. Denne er nå til behandling i de departementale rom.

Passe!

Jon Arve Risan, NorStella

median

Dette var rådet på spørsmål om mix av restriksjoner og lovmessige aksepter fra Dag Wiese Schartum da han besøkte faggruppe digital samhandling torsdag 17.09.15.

Digitalisering påvirker også ledelse

Jon Arve Risan, NorStella

digitalisering og ledelse

digitalisering og ledelse.jpg

Digital samhandling handler ikke bare om å tilrettelegge prosesser, data, regelverk og IT-arkitektur. Det handler vel så mye om ledelse. I den anledningen har vi fått nyss om en workshop med Charles Jennings 3. september med fokus på hvordan bedrifter kan utvikle lederskap skodd for fremtiden.