Deltagerforum 2017 - AVHOLDT

Logo - NorStella 191x250

NorStella arrangerer sitt årlige Deltagerforum (årsmøte) for medlemmer og spesielt interesserte torsdag 30. mars 2017 kl. 16.30 - 19.30 i de tradisjonsrike lokalene til Polyteknisk forening i Håndverkernes hus vis a vis Bristol.

Ingen er uunnværlige!

Jon Arve Risan, NorStella

businessman on trip has a break

Kirkegården er et godt bevis på det. Mike Cohn er guru innen smidig prosjektgjennomføring. Denne metoden som også går under betegnelsen «scrum» er bygd opp rundt en rekke faste møter. Mike har reflektert over de praktiske konsekvensene av om noen ikke kan delta på et eller flere av disse.

Hvordan bruke markedet for å realisere digitale tjenester for det offentlige (samhandlingsarena #12) - AVHOLDT

business hand pull rope open wrinkled paper show business idea,

Har du et forhold til følgende utsagn:

«At offentlige og private virksomheter utfordrer hverandre gjennom konkurranse er positivt, fordi det systematisk skaper flere alternativer å velge mellom og gir bedre kvalitet til riktig kostnad»

«Doping-fritt marked? Konkurranse på like vilkår når staten går inn i markedet for eID?»

«Ønsker vi en statseid monopolist for eiendomsoverdragelser når elektronisk tinglysning leveres i 2017?»

«Ansette utviklere i etaten og gjøre jobben selv - eller kjøpe løsningen?»

«Merverdiavgiftsregelverket må virke nøytralt når det skal vurderes om tjenester skal utføres med egne ansatte, eller om tjenestene skal kjøpes fra private aktører»

Da må du delta på dette arrangementet, lytte til innlederne, engasjere deg i debatten og være retningsbestemmende. Arrangementet er gratis for alle.

Stuck in legacy!

Jon Arve Risan, NorStella

group of mini workers are try to repair a chip on mainboard

Harvard Business Review er i sin novemberutgave opptatt av problemene med tradisjonelle legacy systemer. Hvorfor har disse en tendens til å bli en hemsko?

Den korte versjonen er som regel denne:

All companies’ internal systems—their metrics, resource allocation processes, incentives, approaches to recruitment and promotion, and investment strategies—are set up to support their existing business models. These systems are generally well established and extremely difficult to change, and they often conflict with the needs of digital business models.

Ignore IT and die!

Jon Arve Risan, NorStella

Computer brain head with motherboard and processor

Tieto har fått sin første CDO (Chief Digital Officer). Hun redegjør i et blogg innlegg for innholdet i og betydningen av digitalisering; et fenomen som ikke kan ignoreres, men brukes til å nå nye mål og drive endring frem mot disse målene.

Fire trender som begunstiger programvaredrevet innovasjon

Jon Arve Risan, NorStella

self driving electronic computer car on road

Noen gang irritert deg over at det alltid finnes et velkomsttilbud, mens det er langt mellom utdeling av lojalitetsbonus? Slik er det i forretningsverdenen også. Nye grunnleggende trender favoriserer de som ikke er nedlesset med legacy. Det er imidlertid sjelden man får anledning til å starte med blanke ark.

Hvis så hadde vært tilfelle, ville fire forskjellsskapende (disruptive) trendene favorisere nykommere innenfor transportbransjen.

Talent for fremtiden?

Jon Arve Risan, NorStella

Business, Technology, Internet and networking concept. Young bus

McKinsey har sett nærmere på behovet for nye talenter for å møte fremtiden med nye tilpassede forretningsmodeller som ivaretar fremtidens tjenester muliggjort ved hjelp av ny teknologi. Mange bedrifter (antagelig ikke din!) står foran en skilleveg hvor det på veiviserne står «Vinn» eller «Forsvinn».

Framtidas fagarbeider er digital!

Jon Arve Risan, NorStella

Composite image of pretty casual worker using oculus rift

Framtida vil trenge fagarbeidere med god teknologisk og digital kompetanse. Framtidas fagarbeider må kunne bruke ulike former for digital støtte til planlegging, organisering, koordinering, styring og rapportering.

Fire misforståelser om digitalisering!

Jon Arve Risan, NorStella

She is ready to challege it

Digitalisering er så flittig brukt i disse dager at det har blitt litt slitt og rufsete i kanten hva gjelder å beskrive de mulighetene som knytter seg til begrepet. I par med mulighetene kommer også en rekke misforståelser.

Sopra Steria har redegjort for fire av disse i dette blogginnlegget.

Tips en venn Skriv ut