Utvalg for e-Transport

Utvalget skal bidra til å utløse det forretningsmessige potensialet som ligger i økt bruk av åpne internasjonale standarder for elektronisk samhandling innen godstransport. Utvalget skal også arbeide for mål om bedre miljøeffektivitet og effektive intermodale løsninger nasjonalt på tvers av landegrenser. Økt bruk av sjøveien er et slikt mål. NorStella/utvalget forvalter standarden Tansport-XML som er mye brukt ved innenlands transport.

ITS Norge og NorStella samarbeider

ITS Norge er en medlemsforening for alle aktører i transportbransjen. Foreningen arbeider med alle transportformer og er økonomisk støttet av Samferdselsdepartementet.

Foreningens visjon er: Smartere, sikrere og renere transport ved hjelp av teknologi.

Faglig fokus og forretningsutvikling

ITS Norge bidrar til faglig utvikling for sine medlemmer gjennom kurs og konferanser og etablering av møteplasser for medlemmene. Hvert år arrangeres ITS-konferansen i Norge, og på verdensbasis er ITS World Congress det viktigste årlige arrangementet. Medlemmene ønsker sterkere fokus på forretningsutvikling, -samarbeid og styrket konkurransekraft.

I den forbindelsen er det også etablert et nært og godt samarbeid med NorStella.

Les mer om ITS Norge på deres hjemmesider.

Internasjonale kontrakter – Utfordringer og løsninger

Aktuelt kurs for internasjonalister torsdag 19. juni 2014

Internasjonale kontrakter

Det påstås at «det er typisk norsk å være omtrentlig». Sant eller ikke sant, ved internasjonale salg og kjøp er det viktig å ha et tydelig – og skriftlig - avtalegrunnlag. Dette er selvsagt for å kunne håndtere mulige uoverensstemmelser og konflikter. Men internasjonale kontrakter er også et viktig middel til å sikre ryddig og lønnsom business.  På kurset «Internasjonale kontrakter – utfordringer og løsninger», i regi av ICC Norge, får du med deg nyttig praktisk kunnskap om the do’s and the don’ts ved utarbeiding av internasjonale kontrakter.

2014-06-03

Nye implementasjonsguider for e-transport: TrackAndTrace / TransportJob

Legg standardiserte, ikke bedriftspesifikke meldinger til grunn!

e-logistics

I regi av NorStellas utvalg for e-transport foreligger det nå to nye implementsjonsguider.Begge de to nye meldingene, TransportJob og TrackAndTrace, er  behørig dokumentert. Arild Nybakk i Nordcarrier har vært en drivende kraft i dette arbeidet. Men med på laget har han også hatt andre dyktige ressurspersoner i Utvalg for e-transport. Ikke minst gjelder dette representanter fra flere av de store samlasterne, som delvis allerede har tatt meldingene i bruk. Implementasjonguidene er gratis for NorStella-medlemmer og kan bestilles mot betaling av andre interesserte.
 

 

2014-04-29